Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Five new games: the hit threequel Quiplash 3, the collaborative chaos of The Devils and the Details, the fierce drawing game Champ’d Up, the speech game Talking Points and the guessing game Blather 'Round. Use phones or tablets as controllers and play with up to 8 players, and an audience of 10,000!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (85) - 96% trên 85 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (2,024) - 97% trên 2,024 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg10, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Official Jackbox Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Jackbox Party Pack 7

Mua The Jackbox Party Pack 7 - Game + Soundtrack Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: The Jackbox Party Pack 7, The Jackbox Party Pack 7 - Soundtrack

-3%
$33.93
 

Về trò chơi này

Five new incredible party games to bring the fun!

1. The say-anything threequel Quiplash 3 (3-8 players). Get big laughs answering the quirkiest prompts.


2. The collaborative chaos game The Devils and the Details (3-8 players). Can you survive the daily torture of human life?


3. The drawing fighting game Champ’d Up (3-8 players) . Can you take down the heavy favorite?


4. The on-the-spot speech game Talking Points (3-8 players). Just keep talking whether it makes sense or not.


5. The pop culture guessing game Blather 'Round (2-6 players). It’s a good fun time experience.


Play using phones, tablets or computers. No extra controllers needed!

NOTE: The Jackbox Party Pack 7 is in English only.
NOTE: The game is local multiplayer but can be enjoyed over streams with remote players.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1+
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Quad Core or Greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 600+ / Radeon 6000+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.12+
  • Bộ xử lý: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.14
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Quad Core or Greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 600+ / Radeon 6000+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04
  • Bộ xử lý: 2.66 Ghz Core 2 Duo or Greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Quad Core or Greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 500+ / Radeon 5000+ or Greater
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Official Jackbox Games

Thẩm định viên nói gì

71 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...