"Treehouse Riddle" is an adventure game where you unfold its story by solving riddles and puzzles. Just like the treehouse itself, the 30+ riddles and puzzles are made of wood.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming This Winter
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming This Winter

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

I find myself in a treehouse.
I need to find a way out.
Who are that little girl and elderly man?
How and why did I end up here?

"Treehouse Riddle" is an adventure game where you unfold its story by solving riddles and puzzles.

A girl wakes up to find out that she's trapped in a room of a treehouse.
She explores all the rooms drawn in beautiful pixel art and solves riddles and puzzles to escape the house.

Just like the house itself, the 30+ riddles and puzzles are made of wood.
Take your time and use all of your knowledge to solve them.

Every riddle and puzzle gives you hints and can be skipped.
You don't need to worry about getting stuck.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7/8/8.1/10
    • Bộ xử lý: Intel Pentium 2.4GHz or higher
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.