A Tale of a street cat left alone
Đánh giá chung:
Rất tích cực (229) - 93% trên 229 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg09, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm CFK_Official trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua A Street Cat's Tale

 

Về trò chơi này

'Tale of a street cat' is a story of a baby kitten left alone at the town.
it's an adventure game played at the cat's view.
you will become a baby kitten to survive with 13days to become an adult cat.

[Key Features]
■Hungry little Kitten
-It’s inevitable that most cats living on the streets will starve.
-Go around the town and get food so the kitten will not starve to death.

■Many NPCs
-Many NPCs with their unique personalities.
-Some people will get angry when you talk to them, and some people will like you.
-Some times they give something to eat or tells you their stories when you get close with them.

■ NPCs provide multiple endings
-What will happen to the kitty at the end of the day?
-there are 11 endings by the NPC'S affinity.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows Vista or greater
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256 mb video memory, shader model 3.0+
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256 mb video memory, OpenGL 2
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Xem thêm từ CFK_Official

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...