Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Demoniaca - is a dark, gothic, mature and sexy action RPG inspired by the Castlevania series. Explore, fight, meet new friends and avenge those who brought you unbearable pain and loss.
Đánh giá chung:
Trái chiều (155) - 69% trên 155 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
AKI
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Valkyrie Initiative trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Demoniaca: Everlasting Night

Mua Valkyrie Initiative TOP game bundle BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: StellarHub, Demoniaca: Everlasting Night, Orange Cast: Sci-Fi Space Adventure, SpellMaster: The Saga, Buccaneers!

-45%
-50%
$83.95
$42.03

Mua Demoniaca: Everlasting Night + OST BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Demoniaca: Everlasting Night, Demoniaca: Everlasting Night - Amazing OST

-10%
$16.18
 

Về trò chơi nàyDemoniaca - is a dark, gothic, mature and sexy action RPG inspired by the Castlevania series. Explore, fight, meet new friends and avenge those who brought you unbearable pain and loss.

Tyger Tyger, burning bright!
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?


Satisfying, addictive and rewarding gameplay
Explore the dreadful and corrupted Tower of Babel, find all its secrets, challenge its powerful masters and slay hordes of their minions!

Transparent, fluent and deep combat
Easy to learn but hard to master - each enemy and battlefield is different and hand-crafted!

Dress and arm yourself in fashion
The generous choice of potions, gear, skills, and moves will allow you to customize your playstyle as you like!

Enjoy the view
The world and characters of Demoniaca are grim, but also beautiful and sexy - they are made with love and leave no one untouched!


Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Players can expect depictions of graphic violence, nudity, and blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Ghi chú thêm: Controller is humbly recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Ghi chú thêm: Controller is humbly recommended

Xem thêm từ Valkyrie Initiative

Thẩm định viên nói gì

33 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...