Survive on Raft is a survival sandbox simulator on the raft which throw you into an epic adventure in the middle of the ocean!
Đánh giá chung:
Trái chiều (45) - 48% trên 45 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Raft

Mua IO Games Bundle

Bao gồm 10 vật phẩm: Desert Kill, Forklift, Logistic, Ballista Legend, Zic, Parking 3D, MahjongReborn, RoadCrossing, Zic - Survival, Raft

-30%
$27.90

Mua Simulator Bundle from IO Games

Bao gồm 5 vật phẩm: Forklift, Logistic, Parking 3D, RoadCrossing, Raft

-45%
$10.40
 

Về trò chơi này

Survive on Raft is a survival sandbox simulator on the raft which throw you into an epic adventure in the middle of the ocean!A terrible plane crash took the lives of all the passengers and crew... except for one. You a survivor and now you are out of civilization. Hot sun, hungry sharks and ocean sounds everywhere. An almost hopeless situation and a huge opportunity to die throw adrenaline into your blood. You have only one thing – craft for survive.

Mankind and civilization far beyond the boundless horizon. The main goal of the game is to hold out as long as possible alive and for this you need to make crafting and building – hook resources, fishing, improve the raft and build a shelter right on the raft. Don't forget that thirst and hunger are not the only danger. Make sure that the shark attack does not destroy your plans for survival!


 • Survival sandbox simulator – watch for indicators of health, hunger and thirst otherwise your adventure on the raft will quickly end
 • Recipes for crafting – fishing, grow vegetables and get water to survive
 • Extract resources – use the hook to catch the necessary resources: debris, algae, boxes and others which be useful to you for survival
 • Building – spread, equip and protect the raft which allow you to last as long as possible

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Single Core 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 9400M or ATi/AMD HD 2400 or Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...