Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Valgrave is a free-to-play combo focused Battle Royale game. Every game you'll decide if are a spell-slinging sorcerer or prefer to let your fists do the talking. Grab a combo and level up to show up your opponents. There are over 100,000 combinations.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (920) - 83% trên 920 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Valgrave: Immortal Plains

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Valgrave is a spell-based combo-focused Battle Royale that is 100% free-to-play. With 5 spell slots available, every game you'll decide if you are a spell-slinging sorcerer or prefer to let your fists do the talking. Duke it out as a lone wolf in our solo mode with team mode coming soon. There are over 100,000 combinations to try so come try to win on the fields of Valgrave!

As we grow Valgrave, we're committed to:

 • Providing the best player experience possible through balance and new content.
 • Never selling power. No pay to win.
 • Never making you buy hundreds of loot boxes to get the cosmetic you want.

Credits:

Development Team

Jarrod Spurrier - Developer Lead
Shaun Randall - Product Lead and Developer
Adam Petersen - Developer
Vetril Weller - Developer
SonnyDavies - Developer

Localization
李东洋 (DongYang Li) - 简体中文 (Simplified Chinese)
TheHakon - Deustch (German)
Gabriel "bajiru" Basilio - Português-Brasil (Portuguese Brazil)
Julien "@chtichoko" Paszkot - Français (French)
Marvi - Nederlands (Dutch)

Contractors
Artyom Fillipov - Map Designer
Nicholas Huang - Artist Lead
Voz Gris - Splash Artist

Special Thanks
J.B. Carl - Lore
Katie - Icons and Playtesting
Darcy Ludington - Marketing
Tomas “Quaternius” Laulhe - 3D Models
Michael Hill - AWS Assistance
Kevin MacLeod - “Hot Pursuit”

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+ 64 Bit Only
  • Bộ xử lý: Anything in the last 10 years should work
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Any with 2+ GB of Dedicated Memory (DX11+ Required)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: If its running slow on your computer we want to know. I can't get my hands on any laptop that can't run it at 60+ FPS at 1080p.

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...