Craft, Defeat, Repeat! As a blacksmith gladiator, you must experiment with over-the-top weapon builds and engage in frenzied fighting, either in the online arena or the open-ended sandbox mode.
Đánh giá chung:
Tích cực (25) - 84% trên 25 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg09, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Forge and Fight

 

Về trò chơi này
Gain parts over the course of the game and forge them into the weapon of your dreams! Want to forge a weapon without restrictions? We got you covered! Create whatever your heart desires and test it out against bots in a creative sandbox mode.


Enter the multiplayer arena and engage in both melee and ranged combat! Use physics to knock your enemy off the map or hit dangerous physical objects flying their way. Be creative!


Unlock game-changing bonuses by forging parts of the same category together. The bonuses range from handy damage and health boosters to powerful unique attacks which completely change your playstyle.


Choose between a large variety of parts that hack, slash, shoot, incinerate, electrocute or poisons your enemies! Experiment with special parts that unlock unique abilities like Charge, Fire Nova or Bear Trap.


Unlock cosmetic and customize your goon to show the boss who's the boss! You'll earn items while playing or you can choose to support the devs by purchasing through the Scrap Shop.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4xxx or Ryzen 5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 950 or RX 460
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 or Ryzen 7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1060 or RX 580
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...