Tipping Point is an immersive, photorealistic adventure game with challenging puzzles and a satisfying story filled with drama, humor and unexpected plot twists. Original music, lifelike characters, animals and scenery all come together to create a cinematic experience.
Đánh giá chung:
Tích cực (20) - 95% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg11, 2007
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Tipping Point

 

Đánh giá

“Tipping Point is some of the best point-and-click adventuring you'll come across.”
4.3/5 – JayIsGames

“There's a sizable story line, lots of puzzles and challenges to play with, an original music score, and quite a few surprises to find.”
Engadget

Về trò chơi này

You thought you were going to spend a relaxing evening watching TV…until a mysterious message from a complete stranger launches you into an adventure of epic proportions. As you explore beautiful beaches, lush jungles and even outer space, you fall deeper and deeper into the mystery. A father and son team of inventors were poised to make history when their technology unexpectedly summoned something from out of this world. Suddenly, you find yourself at the center of the discovery that changes everything.
Tipping Point is an immersive, photorealistic adventure game that stimulates both sides of your brain. As you solve a myriad of challenging puzzles, you're rewarded with a satisfying story filled with drama, humor and unexpected plot twists. Original music, lifelike characters, animals and scenery all come together to create a cinematic experience. You can explore the world of Tipping Point at your own pace and use the in-game hint system if you ever get stuck.
Features:

- An in-game hint system so you'll never get stuck
- 55 photorealistic screens
- Almost 400 unique sound effects
- 12 Original music compositions
- 5 Chapters of puzzles and story
- Ability to create up to 5 player profiles
- Ability to save your game progress

Includes the original soundtrack for Tipping Point with music by Dan Russell-Pinson in MP3 format. Songs will be placed in your Tipping Point folder in the Steam Directory: ...Steam\steamapps\common\Tipping Point\Soundtrack

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11
  • Bộ xử lý: Intel with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...