vApe Escape is a point-and-click adventure in a science fiction comedy setting. The player takes control of an innocent ape who must escape the sad destiny of becoming a vape dispenser machine for the wealthy hipsters of the universe.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (56) - 92% trên 56 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Gamechuck Interactive Comics trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi vApe Escape

Miễn phí
 

Đánh giá

“vApe Escape truly does an exceptional job with its interactive comic experience.”
Yay – TechRaptor

“vApe Escape offers a fresh take on the point & click adventure genre, projecting those mechanics onto a thoughtful, colorful, well-designed scenario.”
Save – SaveOrQuit

Về trò chơi này

vApe Escape is a point-and-click adventure in a science fiction comedy setting. The player takes control of an innocent ape who must escape the sad destiny of becoming a vape dispenser machine for the wealthy hipsters of the universe.

The game will take the player across many (read: two) locations on board a space-faring cargo ship transporting vApe dispensers to the galaxy, and features multiple (read: two) endings to the story, depending on how you play it. Since it is imagined as an "interactive comic", you can print out your gameplay in comic-book format once you've finished the game, and put it on your comic-book shelf to impress your friends!

Gameplay

 • Help a downtrodden ape commandeer a human starship IN SPACE
 • A dystopian science fiction where the apes HAVEN'T won
 • Short and sweet - 20ish minutes of gameplay
 • A soundtrack that will haunt you in your most intimate vaping moments
 • Print out your gameplay as a comic-book when you're done playing

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or higher
  • Bộ xử lý: 1GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Gamechuck Interactive Comics

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...