Super Orb Collector is a fun top-down agility game that lets you test your hand-eye coordination. The goal of this game is to collect all the white dots and reach the exit portal while avoid hitting the colored objects. Many moving obstacles can kill you at any time, so plan your moves carefully!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Orb Collector

Mua The Super Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Super Grower, Super Orb Collector, Super Space Jump Man

-40%
$3.57

Mua Overachiever Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Super Grower, Hookshot, Super Orb Collector, Super Space Jump Man, Tricky Cat, Tricky Fox

-40%
$5.94

Mua Achievements Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Super Grower, Hookshot, Super Orb Collector, Super Space Jump Man, Tricky Cat, Tricky Fox

-40%
$5.94
 

Về trò chơi này

In this maze game, you need to collect all the orbs to make the portal appear, that brings you to the next level. It’s a simple game but challenging at times. You only have to use the mouse to move around the stage. Different obstacles are there to avoid and orbs to collect. It has 24 levels for you to explore.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB Graphics
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel Core I5-6300HQ CPU @ 2.30GHz x 4
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...