In a world made up of flowers and dreaming worlds, you were born as someone's helper.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dream Rose

 

Về trò chơi này

In a world made up of flowers and dreaming worlds, you were born as someone's helper.

You will travel this world to wake up everyone's dreams and send them back to reality. Expect some puzzles and battles on your way.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7
  • Bộ xử lý: Any processor w/ a clock rate of 2 GHz
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: CPU-integrated or on-board graphics
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8 / 8.1 / 10
  • Bộ xử lý: Any processor w/ a clock rate of 2 GHz
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: CPU-integrated or on-board graphics
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...