Legal Dungeon is a game about organizing Police Investigation Documents. The player must review and provide an Investigation Verdict on reports ranging from petty theft to murder, in eight different criminal cases. Weigh the value of people’s lives to unlock all the collectables.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (125) - 73% trên 125 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Somi trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Legal Dungeon

Mua Legal Dungeon + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Legal Dungeon, LegalDungeon - Soundtrack

-10%
$8.98
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (5)

30 Thg05

1.17 - Small Fixes

Version 1.17 is uploaded!
A few minor bugs are fixed and repetitive drag-n-drop process has lessened.

- Once you've finished each episode, you don't need to find the same clue in the same episode any more if it is not necessary for the plot.

- Fixed freezing bug when script history is chosen at the beginning of the battle.
3 bình luận Đọc thêm

23 Thg05

Trading Cards are now available!Hello everyone.

Today I've added Steam Trading Cards, including Badges, Emoticons to the game. Weigh the value of people’s lives to unlock all the collectables.

Emoticons

:legalstar:
:legalswordblue:
:legalbulb:
:legalcaution:
:legalswordred:
:legalshield:
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

'Arresting Thieves Stealing from a Drunk in a Stakeout is Not Entrapment' (XX-XX-20XX)
The Supreme Court has ruled that it is not entrapment when police do not help a drunk pedestrian sleeping on the sidewalk during a stakeout, then arrest thieves who try to steal from the drunk victims. The court judged that "it is not illegal to indict a defendant who voluntarily premeditates and then carries out a crime."
Legal Dungeon is a game about organizing Police Investigation Documents.

The player must review and provide an Investigation Verdict on reports ranging from petty theft to murder, in eight different criminal cases. Legal Dungeon will teach players that apprehending and punishing criminals is the very essence of Public Safety. Players will quickly become experts in revealing true criminals.

The game comes complete with 14 multiple endings and 6 Steam Achievements for the players to unlock. Weigh the value of people’s lives to unlock all the collectables. The game is also home to a cute in-game Screen Mate shop!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/8 or above
  • Bộ xử lý: 1.6GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Supports 1280 * 720 resolution
  • Lưu trữ: 255 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6 or above
  • Bộ xử lý: 1.6GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Somi

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...