Knuckle Sandwich is a turn-based RPG by Andy Brophy. Get a job, beat up some monsters, and solve a mystery that's plaguing Bright City.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (256) - 89% trên 256 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg11, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Knuckle Sandwich Demo

Mua Knuckle Sandwich

 

Về trò chơi này

If you'd like to talk about the game and discover secrets with the community, feel free to join the Knuckle Sandwich Discord server!

About


Guide a young man through his first day in Bright City – a bustling island paradise with a horrible secret. Find a new job, make new friends, and attempt to solve a mystery revolving around a ludicrous gang and a fanatical cult.

In this RPG, you defeat enemies in turn-based battles by completing minigames unique to the foe you're facing. These minigames are made up of a variety of challenges, including rhythm games, shoot-em'-ups, memory puzzles, and quick-time events.

Features:

 • An offbeat and personal story with a focus on humor.
 • Over 100 fast-paced minigames specific to each enemy and playable character.
 • Vibrant city locations to explore on a fictional Australian island.
 • A massive cast of characters, including several partners to join you along the way.
 • A huge soundtrack with music by Nelward, Lizzy, Gyms, Barchboi, and pngsequence.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Requires a 64-bit processor and operating system
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128MB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Requires a 64-bit processor and operating system
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...