A dead influencer. An obsessed detective. Three suspects. Piece the truth together by going through the victim’s phone messages, videos, and social media in the follow up to the critically acclaimed SIMULACRA.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
January 16 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Another Indie trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: January 16 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


The follow-up to the critically acclaimed SIMULACRA, SIMULACRA 2 expands on the found phone horror format with inventive new apps, a more complex narrative, a larger live-action cast, and a deeper look into the darker side of the internet.
A young social media influencer's untimely – and unnatural – death is being ruled as an accident. But Detective Murilo suspects that something is amiss. He recruits your help in investigating the case, and hands you a crucial piece of evidence; the victim’s phone. Using your investigative skills, hacking abilities, and the victim's influencer network, it's up to you to piece together the victim’s past.

Game Features

 • Choose whether to be a ruthless investigative journalist or a fresh-faced detective
 • Explore a branching narrative and make tough choices
 • Interact with realistic, flawed characters and uncover their secrets
 • Delve deeper into the SIMULACRA lore from the previous game
 • Be terrified by 4k videos documenting the horror that lurks behind this terrible crime

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3, Ryzen 3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce 8800 GT, AMD Radeon HD 2400, Intel HD or any graphics card / APUs released from 2012 onwards
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Headphones recommended. 4K display supported on Windows 8+ only.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5, Ryzen 5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GTX 1060, AMD RX 480 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 4K Display and 5.1 surround setup recommended

Xem thêm từ Another Indie

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.