Foregone is a combat-focused action-platformer combining the challenging gameplay of Diablo & Dark Souls with fluid pixel animation popularized by Dead Cells. Keep the peace at all costs as you shoot & slash your way through hordes of monsters, or fall to their attacks and face them all over again.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Winter 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Winter 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Souls-inspired Action-Platformer

The combat is intense. The enemies are mighty. The weapons are plentiful.Years after the resolution of a devastating war, an organization of powerful Arbiters carries out one objective: maintain order, by any means necessary. When a nefarious force that consumed her wartorn city long ago suddenly threatens to reawaken, one Arbiter is dispatched to preserve order and keep the peace – but her mission dredges up memories better left forgotten.

Guide the Arbiter through stunning pixel environments and slay legions of corrupted creatures in Foregone, a Souls-inspired action-platformer. An extensive skill tree and vast arsenal of weapons are at your disposal: use them strategically, and you just might survive. Let your enemies overtake you, and you’ll be forced to battle them all over again. And again. And again.

Features

• Intense, combat-focused action-platformer
• Deep exploration-driven story
• Challenging Souls-inspired gameplay
• Huge arsenal of weapons
• Extensive skill tree
• Detailed next-gen pixel artwork

Early Access

Foregone is expected to enter Early Access in Winter 2019.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.