Mer om dette spillet
Tittel: Ziro
Utvikler: Kokakiki
Utgiver: Kalypso Media Digital
Utgivelsesdato: 28. mai, 2010
Språk: Engelsk