ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 28 พ.ค. 2010

Once upon a time The Earth was green and beautiful. It was entrusted to humans to use it wisely together with all living things. Over time humans developed advanced technology using up the Earth’s natural resources. Humans lost their connection with the Earth.

วิดีโอเพิ่มเติมจาก Kalypso Media Digital
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Ziro
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Kokakiki
ผู้จัดจำหน่าย: Kalypso Media Digital
วันวางจำหน่าย: 28 พ.ค. 2010