ข่าวสาร
เกมนี้
อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 14 ต.ค. 2013

Have you ever wanted to be president? or prime-minister? Convinced you could do a better job of running the country? Let's face it, you could hardly do a worse job than our current political leaders.Crime, Unemployment, National Debt, Terrorism, Climate Change...

วิดีโอกลยุทธ์ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Positech Games
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Democracy 3
ประเภท: อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Positech Games
ผู้จัดจำหน่าย: Positech Games
วันวางจำหน่าย: 14 ต.ค. 2013