ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, เล่นฟรี, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 25 ก.ค. 2016

SolForge is a free-to-play digital collectible game in which players construct their own decks to challenge their friends or battle against the computer. The current open beta version includes deckbuilding, collection management, online play, AI opponents, tournaments,...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: SolForge
ประเภท: แคชชวล, เล่นฟรี, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Stone Blade Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Stone Blade Entertainment
วันวางจำหน่าย: 25 ก.ค. 2016