เกมนี้
แคชชวล, เล่นระหว่างการพัฒนา, เล่นฟรี, สวมบทบาท, กลยุทธ์

SolForge is a free-to-play digital collectible game in which players construct their own decks to challenge their friends or battle against the computer. The current open beta version includes deckbuilding, collection management, online play, AI opponents, tournaments,...

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: SolForge
แนว: แคชชวล, เล่นระหว่างการพัฒนา, เล่นฟรี, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Stone Blade Entertainment
ผู้จัดจำหน่าย: Stone Blade Entertainment
ภาษา: อังกฤษ*
*ภาษาที่มีระบบเสียงแบบสมบูรณ์