ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท - วันวางจำหน่าย: 13 ก.ย. 2012

New users who start a C9 account between now and April 4th, 2013 will receive a free in-game gift.

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Continent of the Ninth Seal
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก, สวมบทบาท
ผู้พัฒนา: Cloud 9 Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Webzen
วันวางจำหน่าย: 13 ก.ย. 2012

Alcohol Reference

Mild Language

Violence