Αυτό το παιχνίδι
Action - Κυκλοφόρησε: 11 Μαϊ 2012

The long awaited dream match-up between the two titans of fighting is here!

Περισσότερα Action βίντεο
Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι
Τίτλος: Street Fighter X Tekken
Είδος: Action
Δημιουργός: Capcom U.S.A., Inc.
Εκδότης: Capcom U.S.A., Inc.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Μαϊ 2012

DRM τρίτων: Games for Windows Live
One per GFWL Account όριο υπολογιστών που μπορεί να ενεργοποιηθεί το προϊόν

Alcohol Reference

Crude Humor

Language Suggestive
Themes

Violence