ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 11 พ.ค. 2012

The long awaited dream match-up between the two titans of fighting is here!

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Street Fighter X Tekken
ประเภท: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: Capcom U.S.A., Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Capcom U.S.A., Inc.
วันวางจำหน่าย: 11 พ.ค. 2012

DRM ภายนอก: Games for Windows Live
One per GFWL Account จำนวนจำกัดการเปิดใช้เครื่อง

Alcohol Reference

Crude Humor

Language Suggestive
Themes

Violence