เกมนี้
แอ็คชัน - วันวางจำหน่าย: 11 พฤษภาคม 2012

The long awaited dream match-up between the two titans of fighting is here!

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Street Fighter X Tekken
แนว: แอ็คชัน
ผู้พัฒนา: Capcom U.S.A., Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Capcom U.S.A., Inc.
วันที่วางจำหน่าย: 11 พฤษภาคม 2012
ภาษา: เช็ก, อังกฤษ*, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น*, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน
*ภาษาที่มีระบบเสียงแบบสมบูรณ์
DRM ของผู้ผลิตรายอื่น: Games for Windows Live
One per GFWL Account การจำกัดการเปิดใช้เครื่อง

Alcohol Reference Crude Humor Language Suggestive Themes Violence