ข่าวสาร
เกมนี้
แข่งขันความเร็ว - วันวางจำหน่าย: 8 มิ.ย. 2012

Be one step ahead of your competitors, finding shortcuts, repairing your car in the pit lane, and dominating your opponents from the top-down view.

วิดีโอแข่งขันความเร็ว เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Bang Bang Racing
ประเภท: แข่งขันความเร็ว
ผู้พัฒนา: Digital Reality Software & Playbox
ผู้จัดจำหน่าย: THQ Nordic
วันวางจำหน่าย: 8 มิ.ย. 2012