Turn-based strategy at its finest.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (321 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 10 ธ.ค. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Greed Corp 4-Pack

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Turn-based strategy at its finest
Greed Corp is an award winning, innovative turn-based strategy game, situated in a rich, fictional world inspired by the industrial revolutions and their destructive effects on the environment. Find the delicate balance between harvesting the land for resources and preserving it to stay alive. Will you defend your territory or sacrifice it to keep it out of enemy hands? Manage the finite available resources to build your army and use the collapsing terrain to your advantage.
Destroy your enemies, or destroy the very land they stand on, before they do it to you.

Key Features

 • Innovative land collapsing mechanic, creating intense strategic battles
 • Earn Achievements and titles, playing as one of four factions in bite-sized matches of around 20 minutes
 • 10+ hours single player campaign consisting of a tutorial and 24 unique maps
 • Friendly and ranked 2, 3, and 4-player battles spread across 36 unlockable maps
 • Further customize matches with any combination of local, online, and computer players (three difficulty levels)

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows® XP (SP3), Windows Vista® (SP1), Windows 7®
  • Processor: Pentium 4 3GHz or comparable
  • Memory: 1 GB
  • Graphics: DirectX® 9-compatible graphics adapter with 128 MB RAM (ATI® X700 or better / NVIDIA GeForce® 6100 or better)
  • DirectX®: DirectX®9.0c
  • Hard Drive: 1 GB free space
  • Sound: DirectX®9.0c-compatible
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
46 จาก 47 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
-
Click for Gameplay Trailer
-
>>>>>>>>>>This is my review account, because the low playtime.<<<<<<<<<<<
Graphics:
+ beautiful bread crumbs effects
+ nice pause animations
- no combat effects Schreiter against Schreiter

Atmosphere:
+ game world and the trappings of a piece
+ thrills through crumbling fields
- only text messages

Sound:
+ massive explosions at gunfire
+ nice, unobtrusive swing music
- total varied soundscape poor
- no voice

Balance:
+ three levels of difficulty
+ very elaborate interplay of the units and buildings
+ good tutorial

Map Design:
+ very different maps (islands, landmasses, etc.)
+ maps must be unlocked
- but no info on how to get the maps
- only symmetric maps

AI:
+ credible AI at three levels
+ ai opponents makes on the two lower levels sometimes error
- no requests to speak or comments

Units:
+ schreiter, digger, guns and aviator perfectly matched
+ digger used in many ways, as the case
+ terrain tactically useful

Campaign:
+ pleasantly challenging campaign
+ especially battles with three or four parties thrilling
- fractions different only visually
- weak story

Game Size:
+ solo playtime around 10 hours
+ twelve cards for two, three, and four player
+ solo campaign with 24 missions
- no editor

Multiplayer: good 4 / 6
+/- multiplayer playtime around 6 hours
+ with real opponents, the already high gloating factor is even greater
+ hotseat mode
- the anonymous matchmaking, lack of chat.

Hundreds of units, gigantic battles, sea and air battles - all this you will not find in Greed Corp. But the proof that you can experience darn exciting battles with a single troop type.
In turn-based strategy game Greed Corp to build hexes raw material factories, throw each round you money in the collection plate war. So far, so classic. Only that this pounding "Digger" let Goofy each round sag the hex on which they stand. After no more than six laps the field falls through the floor and breaks with everything on it.

That does not sound terribly dramatic, but provides very fast for duly claustrophobia. The battlefields are in fact not very big. And, if a digger is once placed, it can not rip off, so jerky every round mercilessly deeper. About nasty strategists now blinking frantically determined an imaginary light bulb, "Hey, I could but ..." Right! If you place a digger as the enemy, is the completely defenseless and should move his units quickly before they tumble helplessly from the map.

But actually what units? Greed Corp knows exactly a troop type, the Strider. With the take a neutral or enemy hexes. To conquer a hex stand on the already hostile Schreiter, You must send the same number back. So there is no impregnable positions; when you save a field with the maximum possible 16 writers in, it can be cracked with also 16 writers in. Then the attacker no Strider remains, but your box is still gone. The winner is the last one still has at least one Strider or a building.

Finally, visit Greed Corp two buildings: weapons factories produce up to eight Strider per round. Stationary guns shoot a grenade two to five hexes that decimated on the target field Strider - and it does sag a bit. Especially common is the bombardment of a critical field anyway, because then fall crumbling adjacent hexagons also decreases. Theoretically, you can send seven fields, including writers in factories, Digger and guns to destruction so with a single hit! A hook have the guns, oh wonder, of course: Each shot costs reasonable amount of money (converted ten Strider).

I did not think that a strategy game with only one troop type so can make mood. But the idea with the destructible maps parts is simply brilliant and calls nasty decisions: Do I use really a digger in my tight outback, collect more money, but have no retreat area? Greed Corp plays with the natural claustrophobia and sets the really simple principle to almost perfect. So if you want to try something else beyond the extended strategy highways, you will experience an exciting tour here.

Score: 72 / 100
gamestar.de

Sorry for my bad english.
Thanks for reading! If you Like my Review, give me a Thumbs up in Steam.
Your help is greatly appreciated :)

My Curator Page:
Sub

My Steam Group:
GameTrailers and Reviews

My YouTube Channel:
Steam Reviews
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ตุลาคม 2014
How horrible of me, to have forgotten to write a review for this game. Go and play it.

Greed Corp is a great example of a game with a few, simple mechanics that is easy to learn and harder to master. I liked most things about it - the low count of units and associated rules, the gameplay mechanics (especially the collapsing terrain), the visual style. 10/10 will buy for my friends, too.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน 2014
greed corp is a turn based hex game but different to most strategy games. the difference is its much more simple. but that is what makes it awesome! so simple yet so fun.

the game takes place on some world were either incredibly cute walker like robots or people piloting incredibly cute walker type machines live. the place they live is also so way high up in the sky that it would probably take half an hour to hit the ground if you fell off. and its divided into hexes that you fight over.

the fighting or gameplay is very simple. you can either build a barracks or harvester to start off with. harvesters harvest the floor to make you money but also destroy the floor as they do it. and when a piece of land is destroyed enough it falls down into the clouds taking everything with it.

in other words harvesters can be an effective weapon for destroying your foes land while making you money in the process.

when you build a barracks you can build walkers. walkers can claim 1 hex forward per turn and battle your opponents walkers.

except the battles are little more just basic math as the walkers simply cancel each other out. so who ever has more walkers will win.

and once you claim a hex you can build on it also the more hexes you have the more money you get per turn.

the 2 other things you can build are the air ship and the cannon. the air ship transports all the walkers on one hex across the map and are the only way of getting around late game as nearly everything is broken... most of the time.
the cannon on the other hand is used to shoot a hex. when a hex is shot it moves down one level getting more broken.

it is the same thing as what a harvester does and when a hex losses all of its levels it crumbles into the clouds. cannons also kill 5 walkers so your foes will have less men.

so that's basically how the game goes you harvest stuff break the land while doing it then get cannons and air ships and either try and conquer your opponents land or break it.

also the theme of the game is very nice with the greedy theme being taken very light heartedly and the way fighting works having no actual fighting or blood at all. if I gave this game a ERSB rating it would probably be PG for very mild violence.

as for the real rating I give it a 8/10 and a 9/10 if its on sale for $3 or less. for it being a really good game to play with friends
but maybe not so much with sore losers. it also has a great steampunk style awesome funky soundtrack and last of all great mechanics.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ตุลาคม 2014
Quite an interesting turn-based game, if only more people were to play this game online it would be nice.
I'll say buy this only if you have friends to play this game with.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤศจิกายน 2014
It was fun, but now the game is dead... rest in peace.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ธันวาคม 2014
It's actually a really good, fun strategy game. It's simple to learn. I taught my six year old brother how to play, and we had a great time in the two-player mode.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 14 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ธันวาคม 2013
Greed Corp is a turn-based strategy game that you can play either singleplayer, vs up to three pcs, or multiplayer. The story is a basic one for each of the four playable groups; however, their differences in-game are graphical only. The full story took me around twelve or so hours to complete.

Greed Corp uses a hexagon-tile battlefield in which you can use the land in order to gain more money to buy units and buildings. However, the more you use the land to gain money, the more it deteriorates and disappears completely. It is a delicate balance between building units to conquer land and kill enemy units, using the land for money before your opponents do, and conserving the strength and number of tiles in your control. The win condition is to be the last player left standing.

I greatly enjoyed this game and would recommend it to anyone who enjoys a turn-based strategy game. Learning how to play the game is fairly easy, but there is definitely strategy to be had in this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 12 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
31.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
A fantastic indie game with a moral that, though prevalent throughout the campaign, doesn't overshadow the wonderful mechanics of the game itself. The game is focused around a world made up of tall hexagon-shaped pillars which stand in the middle of a massive ocean. The various factions which occupy the world have finally begun to reach the bottom of the seemingly endless supply of resources in the ground and their constant drilling and mining has caused large portions of the world to simply collapse into the ocean. The turn-based mechanics are easy to grasp and are complex enough to let even veterans of such games enjoy the fun. The graphics quality is fantastic with a low setting capable of running on very low end machines. The game does possess a significant amount of replayability thanks to the multiplayer mode although the single player campaign is reasonably fun the second time around.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 23 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม 2014
At first blush, this game seemed like it would be pretty good - but that feeling doesn't hold up over time. While there are 4 different factions in the game, they share the same 4 units. The single player campaign quickly becomes tedious when all battles consist of the same exact strategy, I can imagine this game might be more enjoyable multiplayer, but that aspect is pretty dead.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
This a small TBS worth due to it's simplicity and effectiveness in its mechanics. It is a Risk styled game, where you control a faction that must destrtoy all enemy factions in a hexagonal tile base map. In order to do thta, players must generate income, done so by placing Harvesters accross the field; the important bit here is that harvesters generate income by smashing the tile where it was placed, in addition to all adjacent tiles; every time a tile is smashed, it lowers it's height, reaching a point where the tile fractures and subsequently collapses - what this means is that, as income is generated, the battlefield gets eventually destroyed, and by the end game, its rather common that only a couple of tiles remain in the whole battlefield.

The game is entirely deterministic - no dice is rolled at all. A duel is resoleved by the size of the attacking force, with the casualties determined by simple substraction (invading force unit count - defending force unit count). Addionally, all maps are perfectly symmetrical. This leaves the game's conflict to be entirely resolved by player's strategy and nothing else. This is easier said than done, however, as the tile destruction inflicted by harvesters (and player-deployed artillery) constantly change the battlefield, your strategy is in an ever constant need for change.

The game lacks a bit of variety, so it can easily become a little repetitive - this is not Chess nor Go in regards to depth. An expande sequel would have been indeed welcome, but this never came to pass. I still recommend it heartily if you are a fan of TBS.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
60.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ธันวาคม 2013
10/10.
This recommend for people who wants to play multiplayer. Add me or join our group and have fun!
http://steamcommunity.com/groups/GreedCorpRebirth - group. Only one, still alive group!
Welcome to Greed Corp fight club.
Так же будем рады и русскоязычным игрокам :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 กรกฎาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
I'm normally not into turn-based strategy games, since the gameplay is slow and there's not a lot of action involved, and this game is no different. If you do like these kind of games, you'll most likely enjoy this one as well. But don't get me wrong, it's not a bad game by any means. It has a certain charm, and the game is easy to play. The towers gameplay aspect is a pretty cool idea. But when it comes to turn-based strategy games I'd rather play Advance Wars. Man, that game just plain rocked ! But that's a story for another time...

[Rating: 71/100]
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มกราคม 2014
This game is challenging. As many other reviewers have noted, there isn't much in the way of multiplayer gameplay, which leaves the majority of the game to be played as Single Player. The problem with single player strategy games is it can be difficult to determine what your opponent is going to do. Sometimes your "Skilled" or "Expert" opponent is an imbecile, and other times they are Alexander the Great.

The game is frustratingly difficult. Part of that is in no small part because it revolves around four units, physics, and board game mechanics. If this were a more popular game, or at least had steam integration so I could invite friends to play it, this would be a great time waster with friends. However, as it stands, its an ultimately just a test of patience.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2011
Simple strategic fun. Easy to pick up, making it a good game to play with friends on the fly.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กรกฎาคม 2014
Good game and I really enjoyed it, but it's also fairly flat in depth. There really isn't a lot going on in it. Each battle plays out pretty much the same as the last, with some variations due to differences in map design. Still, I enjoyed the unique combat and how the terrain worked well enough to recommend it. I think everyone should check it out, but after you get how to fight/win there really isn't anything else going on.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 เมษายน 2011
Not as bad as it might look, not as good as I thought. Greed Corps just isn't very deep, and once you master the mechanics winning or losing will be more a matter of luck than one would expect from a turn based tactics game. 1 vs 1 matches against the AI are fun, more than that it's just let them fight among themselves and just finish them off. The worst aspect is that the online multiplayer doesn't work. In fact it haven't worked for years.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2011
You've got greeds and you've got corpses.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ธันวาคม 2010
A very good turn based tactical game, limited building options actually adds to the strategy.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มกราคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
It's like an updated version of "Sean o' Connor's Windows Games: Slay".
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มีนาคม 2013
Not a bad strategy game. Unique among other
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน