ซื้อ Trine 2: Complete Story

Includes Trine 2, Goblin Menace DLC and the Dwarven Caverns level

ซื้อ Trine 2: Complete Story 3-Pack

Includes three copies of Trine 2: Complete Story - Send the extra copies to your friends!

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Trine Complete

มี 2 รายการ: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story

ซื้อ Frozenbyte Collection

มี 4 รายการ: Shadowgrounds, Shadowgrounds Survivor, Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story

ซื้อ Trine 2: Soundtracks & Artbooks

Includes Digital Artbook with commentary by Trine 2 artists and soundtrack by award-winning Ari Pulkkinen.

ซื้อ Trine 2: Complete Story Upgrade

Includes the Goblin Menace DLC and the Dwarven Caverns level. Upgrades the standard Trine 2 to the Complete Story version.

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (3)

Trine 2 Video Contest

23 พฤษภาคมYes, we are holding Trine 2 Video Contest! The rules are on the picture attached. You can find more information from our blog post for it. We are waiting to see what you can come up with! Remember to use the hashtag #FunWithTrine on Twitter to apply, or to search for videos! ;)

EDIT:

We have decided to allow contest entries through our blog as well. :) If you don't want to use Twitter, you can now post links to your videos in the comments of our blog post announcing this competition (link above). Looking forward to your videos!

11 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Trine 2: Complete Story Hot Fix (2014-05-22)

22 พฤษภาคม

Hi all,

We released a Major Trine 2 update on Steam last week. The game now supports touch-based devices that run on Windows, and we have made a specific UI for those devices. You can read more by clicking the link!

Unfortunately, this update came with some unwanted issues we did not anticipate. We have just now released a hotfix.
Changelog below:


****************************************************


v2.00 (build 367) - May 22nd, 2014
aka Windows Touch Screen Support Hotfix

Technical:

 • fixed launch issues on Windows XP (trine2_32bit.exe is not a valid Win32 Application)
 • fixed ALT + F4
 • disabled touch screen when multiple keyboard and mice option is enabled

GUI:
 • fixed missing tooltips for MAC OS X and Linux
 • fixed Wizard cursor which stayed on screen
 • fixed Windows cursor which were left on screen if game was launched using touch screen

Menus:
 • fixed build number for MAC OS X and Linux in main menu (When reporting bugs, please report game's version number and build number)
 • added some missing names in to credits
 • fixed typing issues when typing passwords in server listing menu

Gameplay:
 • fixed automatic weapon change after character change
 • fixed crash when changing character to Warrior on local co-op when unlimited game mode was enabled

MAC OS X:
 • built MAC OS X with newer SDK, game isn't compatible with OS X 10.6 and older anymore.
 • To enable support to OS X 10.6 and older versions, check section "Enabling the old build"

Enabling the old build:
1) Select Trine 2 from your Steam game library
2) Right click on Trine 2 and open PROPERTIES
3) Go to BETA tab
4) Select beta: "old_v200_b1 - Old v2.00 build 1"
5) Press CLOSE
6) If Steam doesn't start downloading data, VERIFY INTEGRITY OF GAME CACHE from Trine 2 Steam PROPERTIES -> LOCAL FILES
7) Now you have the old v.2.00 (build 0) in use which was released on January 30th, 2014


General patch info:

If you are having problems launching the game after the new patch, you can enable the old version by following above 7 step instructions, see section "Enabling the old build".

9 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเกม

Trine 2 is a sidescrolling game of action, puzzles and platforming where you play as one of Three Heroes who make their way through dangers untold in a fantastical fairytale world.

Join Amadeus the Wizard, Pontius the Knight and Zoya the Thief in their adventure full of friendship, magic and betrayal.

Trine 2: Complete Story fully integrates the Goblin Menace expansion campaign and the all-new unlockable Dwarven Caverns level into one mighty fairytale. All owners of Trine 2: Goblin Menace are automatically upgraded to the Complete Story edition.

Key Features

 • Complete Story edition features the all-new unlockable Dwarven Caverns level that takes our heroes on a journey through deep and dark lava-filled tunnels resonating with ancient legends
 • 20 levels chock-full of adventure, physics-based puzzles, hazards, enemies and contraptions.
 • 3 Heroes – Amadeus the Wizard, Pontius the Knight and Zoya the Thief, each with their own skills – and personalities charming and otherwise
 • Choose new skills to aid the heroes in their quest; fight dragon fire with fire arrows or turn your goblin enemies to ice, fly across chasms with the Kitesail Shield, levitate monsters to great heights and then trap them in a box, or slow down the game world with the time-bending gravity bubble!
 • Travel through beautiful vistas and environments (sometimes using extremely unreliable methods of transportation), including a castle by the treacherous sea, a burning desert, snowy ice mountains, all the way to the insides of a giant worm
 • Accessible for both casual and core gamers
 • Online and local co-op with up to three players
 • Save anywhere to play as long or short sessions as you like and use the Unlimited Character Mode and Game+ for additional replay value
 • Superb graphics with next-gen visuals use impressive technical effects, immerse yourself in the fantastical fairytale world full of magic and wonder
 • Hidden collectibles for extra adventuring
 • Fun and challenging achievements to unlock
 • Amazing 27-track soundtrack composed by the acclaimed Ari Pulkkinen
 • Full language support for English, French, German and Spanish, and optional subtitling for more than 10 languages
 • Supports NVIDIA 3D Vision

Trine 2 Soundtrack and Artbook Edition


Digital Artbook with commentary by Trine 2 artists highlighting the design of levels, enemies, buildings and many environments. Also features an exclusive look at material not used in the final game.

Soundtrack by award-winning Ari Pulkkinen, featuring 21 tracks from Trine 2 in MP3 format with a total length of 57 minutes.

The Digital Artbook will be placed in your Trine 2 folder in the Steam directory:
...Steam\steamapps\common\Trine 2\Artbook
The Soundtrack will be placed in your Trine 2 folder in the Steam directory:
...Steam\steamapps\common\Trine 2\Soundtrack

ความต้องการระบบ (PC)

  • OS: Windows 8 / 7 / Vista / XP
  • Processor: 2.0 GHz CPU (Dual Core recommended)
  • Memory: 1 GB
  • Hard Disk Space: 3.75 GB
  • Video Card: ATi Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600 or better (Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9.0c compatible
  • Additional: *Please note that Trine 2 may not run on most Intel graphics solutions used in 2004-2009. The game does run on new (2010-) Intel HD Graphics 3000 or better.

ความต้องการระบบ (Mac)

  • OS: OS X version Lion 10.7, or later.
  • Processor: Intel Mac
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: 3.75 GB
  • Video Card: NVIDIA GeForce 8600M or better / ATi Radeon 2400 or better*

   *NOTE: Please be advised that Trine 2 does not run on Intel graphics solutions used in 2006-2008. The game does run on new (2010-) Intel HD Graphics 3000 or better. Macs with NVIDIA GeForce 9400M or ATi Radeon X1600 may not achieve smooth gameplay.
  • Additional: Keyboard, Mouse/Trackpad with Secondary click enabled

ความต้องการของระบบ (Linux)

  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS
  • Processor: 2.2 GHz CPU
  • Memory: 1 GB
  • Graphics: ATI Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600 or better
  • Hard Drive: 3.75 GB
  • OpenGL: 2.1
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS
  • Processor: 2.2 GHz CPU
  • Memory: 1 GB
  • Graphics: ATI Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600 or better (OpenGL 2.1 needs to be supported)
  • Hard Drive: 3.75 GB
  • OpenGL: 2.1
  • Additional: Trine 2 runs best with proprietary drivers and may not function correctly with open source drivers.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
38 จาก 39 คน (97%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
39.9 ชั่วโมงในบันทึก
The best thing that I like about this game, is its graphics.

Every single level, character, enemies, background and platforms are well refined. Just look at the trailer and screenshots! It is exactly as pretty as the actual game itself.

It is a puzzle platformer with a little bit of action in it. There are a lot of ways to tackle all the puzzles, and a lot of different approach to advance the levels.

The story itself is quite interesting. The puzzles are interesting and not too overwhelming. The boss fights pose some challenge but not impossible if you get to know how to fight (or just checkpoint-abuse).

The flexible difficulty settings make this game suitable for different type of player. After you defeat one playthru, you can replay all the stages from the start again with your already-unlocked skills to get past the stages in different way, and to collect the experience vials whereby you cannot collect in your first playthru.

Multiplayer is best played with friends that has almost the same progress to avoid spoilers and trolling.

The achievements added quite a bit of challenge and replayability if you're going for 100% completion.

My score: 10/10
โพสต์: 21 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
20 จาก 21 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.6 ชั่วโมงในบันทึก
What about Trine 2? The first had been great, the 2nd manages to be better in every aspect, the addition of the coop for example is a resource that matches perfectly with the game.

The gameplay remains based on intelligent puzzles, but the coop gave another dynamic to the game, there was the addition of new skills to characters, as well as a greater number of enemies, a factor that was limited in the first. Graphically the game is amazing, the art work is one of the finest I've seen, the sound part is also amazing, soundtrack, effects, voice acting. The plot is simple but effective. The Goblin Menace DLC is a good extension to the game and a very good way to prolong the fun, features beautiful and varied scenarios, although it has some minor glitches, but doesn't affect the gameplay at all.

I highly recommend it, especially in coop!

9/10
โพสต์: 29 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
16 จาก 17 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.4 ชั่วโมงในบันทึก
For a platform game, the graphics are stunning :D I would absolutely recommend this game! Puzzles aren't painfully difficult and the ability to shift between 3 different characters is a pretty cool feature. Great game for screenshots, and really good for playing if you just wanna relax to a soothing soundtrack and admire the beautiful scenery while swinging, climbing and jumping your way through the levels.
โพสต์: 6 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 12 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.9 ชั่วโมงในบันทึก
Trine 2 is easily one of the most beautiful games today. It is a really addictive game, with an innovative approach to the platformer genre.

The main point that makes Trine 2 so enjoyable is that it requires thought to play: you have to solve puzzle after puzzle in each screen, and eventually fight some enemies and bosses. There are plenty of bosses.

Another nice thing (for me, at least) about Trine 2 is that the difficult increases gradually, but the curve is not too steep: you get a chance to learn how things work in Trine 2's world, and how your powers work.

Trine 2's characters are very well designed, and they complement each other nicely, leaving nothing to be desired.

All in all, Trine 2 deserves one of those Oscars for games, if there were one.

The only downside I see in Trine 2 is that some of the Steam Achievements are nearly impossible to get, but that doesn't get in the way of the game at all.

I highly recommend Trine 2.
โพสต์: 20 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
76.7 ชั่วโมงในบันทึก
Beautiful graphics, pleasant background music, decent amount of humour and comic mischief, challenging puzzles, item pickups and arcade platformer.

Includes online co-op and most achievements can be unlocked by entire co-op team once any co-op team member qualifies for achievement.
โพสต์: 30 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.5 ชั่วโมงในบันทึก
เกมนี้ หนุกดีครับ เล่นแล้วต้องใช้สมอง ในการผ่านด่านต่างๆ ลองเล่นดูครับ สนุกมากๆ ( ภาพสวยมากๆ )
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่