MILLIONS OF ALIENS WILL DIE! Radiant Defense is a tower defense game set in a vibrant universe invaded by countless alien hordes. Build your space fortress any way you wish, set up wide variety of weapons and traps and let the invasions begin!
Κριτικές: Θετικές (34 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Ιουλ, 2014
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Radiant Defense

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Words fail to describe this sensory overload of colorful tower defense mayhem. This game is crazy, fun, and crazy fun. Love it, especially the price!"
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

MILLIONS OF ALIENS WILL DIE

Radiant Defense is a tower defense game set in a vibrant universe invaded by countless alien hordes.

Build your space fortress any way you wish, set up wide variety of weapons and traps and let the invasions begin!

REROUTE AND REBUILD Use modules to shape the alien route. Bend the path so it always leads enemies toward your cannons and keeps them within the range of your energy weapons for as long as possible.

LET THEM BURN Use Typhon Fury Flamer to set passing enemies on fire and to quickly incinerate large groups of smaller units.

BOMBARD THEM Use Seraphim Missile Launcher to deliver target-seeking ordnance over great distances. Seraphim Missiles explode violently upon contact.

SLICE THROUGH Power Blades cut passing enemies and quickly remove their forceshields. Great at softening up enemy masses and terminating wounded runners.

LIGHT THEM UP Use Brightmark Searchlight to multiply the power of your defenses. Marked targets receive up to 200% damage from other weapons.

ANNIHILATE Target your Omega Cannon at any spot and disintegrate all that's passing through. Combines great with Recuperator and Brightmark Searchlight.

BLOW THEM UP Place Proximity Mines to explode enemy crowds or to damage heavily armored units. Mines can be placed anytime to quickly mend a critical situation.

WATCH THEM TREMBLE Psionic ocular terrifies all enemies, making them easy prey for your weapons. Combines best with superweapons such as the Omega Cannon.

DOUBLE THE PAYBACK Collect twice the money for nearby alien kills with Recuperators. Combines best with area specific weapons, such as Proximity Mines and Omega Cannon.

Radiant Defense Strategy Guide Read more on how to build a strong economy and get the maximum out of your deadly arsenal. Exterminate aliens with ease!

Features


 • More than 300 waves of aliens across 14 missions
 • 9 upgradable weapons to kill the aliens with style
 • 3 superweapons of mass defense
 • Steam Leaderboards and Achievements
 • Use Alt+Enter to switch between Fullscreen and Windowed mode

Support and Feedback


Please contact support@hexage.net with any inquiry or feedback.

Follow @hexage for the latest development updates and news.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 2 GHz Dual Core
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 6800
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1 GB available space
  • Sound Card: DirectX compatible sound card
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
6 από 8 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Φεβρουαρίου
There are tons of games like this...

But that shouldn't stop you from playing this one. There's really not a lot to say about it that isn't good, among the genre this game is rather fun. A cute casual game with aliens everywhere, where you set up your guns and blast away in the hopes that they don't reach your energy source and burn it out.

Simple enough, right?

It is, for awhile.

Almost 2 hours slipped away rather quickly, while I tried to set up my defenses and blast away at these adorable little jerks. There's a variety of weapons, roadblocks, and other knick-knacks that you can set up to keep them from getting at your coil. But somehow, eventually, they'll get there.

Casual game!

This game doesn't try to put on a pretense of being more than a casual game, and I could see it working across many platforms very easily and holding someone's attention. It's the type of game that can soak up hours of your life, but it's not so hard to get into that you can't kill time on the remainder of your lunch break with it. It's a lot of fun, and it's cheap! Pick it up.

Sounds fun, is there anything bad about it?

It could use a better soundtrack. Not that the soundtrack is bad, just that it's pretty bare. You'll grow tired of it quickly, but other than that, no, no complaints.

Overall score!

7.5 out of 10 - As a casual game it's one of the least frustrating I've played. Easy to get into, very hard to master. I would definitely recommend it if you're looking for something to pick up and play. The pacing is also quite nice, and the ability to speed things up is a great addition. Improve the soundtrack, and it could easily get bumped up to an 8.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
21 από 28 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
18.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου, 2014
Favorite mobile TD finally arrived on PC!! *Version WITHOUT in-game store!*


I am consider this game as a 10/10 perfect experience, even after I already played it for over 30+ hours on my Android tab. The soundtrack is a mix of catchy space and lounge tracks and the graphics are beautiful coloured 2D animations.

Played a lot of Tower Defense games which were simple windowed *.exe files (Grassland TD) or more complexe ones (Revenge of the Titans) but this here is my absolute favorite TD game.

By spending the five bucks, you will get a game without a ♥♥♥♥♥♥ in-game store (Yes, I look at you Ubisoft!).
I prefer games, where you can pay a price and get everything in it, instead of trying to win by paying cash

Good move, Hexage! And now give us Radiant HD with Controller support (*_*)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 22 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Αυγούστου, 2014
The difficulty people are talking about is not due to clever design but due to annoying 'features' (bad design). For example you can run a wave once and be unsuccessful, and run it a second time (with the exact same setup) and be successful. It's seemingly random.

It often depends on the direction your towers are facing when you start a wave, because they take sooo long to turn around and face the enemy.

Another design flaw is badly tiered difficulty of waves. For example on level 7, waves 1-10 are easy and can be beaten with 3-4 towers. Suddenly waves 11 and 12 are next to impossible, even if you've been saving the max resources per round. Now all of a sudden you need 6-7 towers just to barely scrape by. There was no preparation for this. Another example is often when you do scrape by those difficult waves, the next 8-10 waves will be super easy enemies that you faced earlier in the level. It jsut doesn't make sense.

The dificulty doesn't ramp up like it should: easy medium hard insane. Instead it spikes randomly in waves: easy easy easy HARD easy easy INSANE, etc.

Like other people said the controls are clunky. It's not a problem during the setup rounds between waves, but mid wave it's harder than it should be to set up a tower.

There's no backspace function like in Defense Grid. You cannot 'Undo' tower placements without selling them for a loss. 1 mistake can cost you the mission and you have to restart, making it very difficult to optimize your bases. This gets frustrating since the levels are SO long (45 waves at level 7).

Note to the designers: Do 10 waves WELL, instead of 45 waves SLOPPILY. It's just annoying how many hours it can take to finish 1 mission after you do get it on lockdown.

Another problem is enemies can walk off the screen, so you can't even see them. The map does not scroll.

For all of these reasons, the difficulty of the game is due to Design Flaws and Not clever design. I cannot recommend this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 13 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Ιουλίου, 2014
If you enjoy tower defense games, this is a must. Yes, it's a bit difficult but that's part of what makes it so fun. When you figure out what path the aliens should follow, what the best weapons are to slaughter them, and where best to place everything. After working hard to get a winning combo and you kick some serious alien butt - well, you just feel really satisfied. This is one of those "don't start playing anywhere near bedtime" games. :D
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 9 άτομα (56%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιουλίου, 2014
Great fun. One the best, if not THE best, tower defence games on mobile, now on PC (although available in the Windows App Store for free, you have to pay to get upgrades).

The mix of different types of aliens that respond differently to different tower-weapons makes managing what they throw at you each wave a difficult balance.

Save yourself the hassle, know what you're paying for and have a frustratingly good time.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία