ข่าวสาร
No Man's Sky is a game about exploration and survival in an infinite procedurally generated universe.
Recent Reviews:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (873) - 78% จาก 873 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
All Reviews:
แง่ลบเป็นส่วนมาก (79,371) - 36% จาก 79,371 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
12 ส.ค. 2016
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ No Man's Sky

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (22)

15 กันยายน

Atlas Rises Patch 1.37Hello!

Today we’re releasing Patch 1.37, which introduces a number of improvements including a new ship control scheme for mouse & keyboard players, an upload all discoveries option and improved trade prices. This patch is available now!

New mouse & keyboard control scheme

In this patch, we’ve added a new ship control scheme for PC mouse & keyboard players. This option can be toggled, and changes ship controls to be cursor based, meaning you’ll be able to direct your ship easily using your mouse. In addition, PC mouse and keyboard players can now look around the ship’s cockpit by holding the ALT key. Note: This new option will be active by default, and can be toggled off by visiting the General Options menu.

Other changes and improvements
 • Allowed economy Scanner to be used from the Quick Menu to locate an outpost
 • Improved prices trade outposts offer for trade goods
 • Added ability to hold backspace to delete text in text entry fields
 • Improved pagination of tech and product build windows
 • Improved pricing of freighters and freighter trade-in values
 • Added economy information to the galactic map for systems the player has already visited
 • Added a quick menu option to scan for outposts using an economy scanner
 • Increased tech fragment rewards for tech debris
 • Added a penalty to standing for killing civilian ships
 • Updated and improved terrain editing effects
 • Changed farmer missions to count plants grown anywhere towards requirements, including outside of player bases
 • Improved rewards given from factory and harvester buildings to avoid awarding known recipes
 • Improved fog and weather effects in low flight mode
 • Reduced FPS when the game is not in focus
 • Added categories to the item transfer window
 • Added a new send window to aid in transferring items
 • Improved planet temperature ranges
 • Improved storms on lush planets
 • Improved price comparison text on the ship purchase screen
 • Added “Upload All” button on the discovery page
 • Improved trade product pricing
 • Improved price modifiers for different economy types
Bug fixes
 • Players who find themselves a long way away from their mission destination can now use the log to reset the mission. The mission log will highlight missions and destinations over several thousand light years away with a red icon. Holding R3 or the middle mouse button over this icon will reset the mission to the most recent safe stage, allowing progress to continue.
 • Fixed an issue where some players did not receive all of the portal glyphs. If you experienced this issue, the next time you find a portal glyph, and that were previously missed should be restored.
 • Restored missing Atlas Seed blueprints to affected players
 • Fixed an issue that caused players to skip certain Atlas Stations
 • Reduced chance of multiple missions sending you to the same destination
 • Fixed landing of S-class ships
 • Fixed an issue in displaying temperature modifiers on hot planets
 • Fixed an issue with a particular Factory Raid mission which would prevent completion
 • Prevented failed timed missions remaining on the mission board indefinitely
 • Fixed issue where certain missions would incorrectly show markers in the galactic map
 • Fixed issue where planters on a player’s freighter would break whenever the freighter was moved
 • Fixed an exploit with teleporting between systems to trade
 • Prevented gas harvesters being constructed on planets with no atmosphere to harvest
 • Fixed number visibility when moving inventory items
 • Fixed an issue where player could not build item stacks in creative mode
 • Fixed issue where the economy description on the galactic map had untranslated text
 • Fixed issue where units would function incorrectly for players with more than the maximum amount
 • Fixed issues where maintenance components would require different repairs after rebooting the game
 • Fixed an issue where delivery missions were occasionally failing to register as complete
 • Prevented bounty missions failing if you choose not to attempt them immediately
 • Prevented terrain editing effects showing while you are in your vehicle275 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

1 กันยายน

Atlas Rises Patch 1.35Hello!

Patch 1.35 is here and introduces a number of quality of life tweaks and changes, while also fixing some of the remaining issues you’ve reported to us. The patch is available now, and here's what it includes:

Features and changes
 • Introduced ship handling variances between types/classes. Each individual ship now has procedural handling and speed characteristics, based on their type and class
 • Handling is now displayed as a value on the ship statistics screen
 • It’s now possible to craft multiples of the same product at once
 • Added the ability to craft more of the same product on top of an existing stack
 • Improved transferring items between inventories
 • Added a toggle to switch from buy to sell screen on the trading menu
 • Added variance in handling between ship types
 • Improved the appearance of popup menus
 • Improved speed and smoothness of user interface page transitions
 • Reduced the amount of resource required to repair tech in Survival mode
 • Improved visuals for editing terrain
 • Improved display of critical warning messages
 • Added message to notify the player if they select a portal glyph they have not yet learned
 • Added additional information to the quick menu when the player attempts to charge something with insufficient resources
 • The quick menu will now automatically close after selecting an option
 • Alien words which have been translated are now highlighted in interactions
 • Improved messaging when portal glyphs are rewarded
 • Improved user interface navigation using Q, E, W, S and A and D keys
 • Added ability for player to enable torch while in caves
 • Improved galactic map saturation, colours and effects
 • Added an option in the galactic map to toggle user waypoints
Bug fixes
 • Fixed an issue preventing players with very long play times being able to save
 • Fixed an issue where black dots would occasionally appear while looking into the sun
 • Added audio when interacting with portals
 • Prevented hazard effects showing while teleporting or warping
 • Prevented mission log opening when you unpin recipes
 • Prevented players being able to scan creatures through the terrain
 • Fixed an issue causing extremely distant points of interest to show when scanning
 • Removed large white marker which would occasionally show up permanently over buildings
 • Fixed an issue where visited buildings would not correctly update their icon
 • Fixed an issue where visiting a building would not correctly mark nearby waypoints as visited
 • Fixed an issue where scanning buildings would not also scan nearby waypoints
 • It’s no longer possible to lose the Atlas Path by using a black hole
 • Denying the Atlas Path will no longer show you the Atlas Path
 • Balanced the damage potential of the Scatter Blaster upgrade
 • Players will no longer be directed to the anomaly in systems where it can’t spawn (e.g. when an Atlas Station is present)
 • Prevented portals from being incorrectly left enabled at times they shouldn’t be
 • Removed grass from bases created prior to the Atlas Rises update
 • Completed freighter salvage missions will no longer be incorrectly re-added to the mission log
 • Fixed issue where your base teleporter can be duplicated and incorrectly labelled in teleporter location lists
 • Prevented incorrect distant paths being drawn in the galactic map
 • Fixed an issue where galactic map paths would draw incorrectly
 • Fixed an issue where players could manipulate mission boards to get multiple of the same mission type
 • Fixed an issue where system race was being displayed incorrectly when talking to mission NPCs
 • Fixed an issue that caused general ship handling to overly effect ship boost handling
 • Spoiler warning: Fixed an issue where some players were not rewarded the Remembrance recipe at the conclusion of the story
 • Fixed some rare crashes
If you come across any issues, don’t hesitate to report them to us over at our help centre!
285 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Inspired by the adventure and imagination that we love from classic science-fiction, No Man's Sky presents you with a galaxy to explore, filled with unique planets and lifeforms, and constant danger and action.

In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, each orbited by planets filled with life, and you can go to any of them you choose. Fly smoothly from deep space to planetary surfaces, with no loading screens, and no limits. In this infinite procedurally generated universe, you'll discover places and creatures that no other players have seen before - and perhaps never will again.

Embark on an epic voyage

At the centre of the galaxy lies a irresistible pulse which draws you on a journey towards it to learn the true nature of the cosmos. But, facing hostile creatures and fierce pirates, you'll know that death comes at a cost, and survival will be down to the choices you make over how you upgrade your ship, your weapon and suit.

Find your own destiny

Your voyage through No Man's Sky is up to you. Will you be a fighter, preying on the weak and taking their riches, or taking out pirates for their bounties? Power is yours if you upgrade your ship for speed and weaponry.

Or a trader? Find rich resources on forgotten worlds and exploit them for the highest prices. Invest in more cargo space and you'll reap huge rewards.

Or perhaps an explorer? Go beyond the known frontier and discover places and things that no one has ever seen before. Upgrade your engines to jump ever farther, and strengthen your suit for survival in toxic environments that would kill the unwary.

Share your journey

The galaxy is a living, breathing place. Trade convoys travel between stars, factions vie for territory, pirates hunt the unwary, and the police are ever watching. Every other player lives in the same galaxy, and you can choose to share your discoveries with them on a map that spans known space. Perhaps you will see the results of their actions as well as your own...

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: nVidia GTX 480, AMD Radeon 7870
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 10 GB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
High Volume of Reviews Detected:
Exclude  or  View Only
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graphแสดงผลเป็น:
Show graph
 
Hide graph
 
Filters
Showing 79 reviews that match the filters above ( แง่ลบเป็นส่วนมาก )
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...