A new breed of WARRIOR returns, committed to destroying the enemies of FREEDOM When ONE angry man, has a world to protect - There is only ONE future – HIS OWN No-nonsense hero Marlow never shied away from danger or trouble. But now he faces his ULTIMATE challenge.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,171 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 20 ก.ย. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Marlow Briggs and the Mask of Death

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A low budget but surprisingly enjoyable spectacle fighter. Astonishingly stupid but revels in its own b-movie leanings."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

บทวิจารณ์

“Marlow Briggs is entertaining and wonderfully paced game.”
7/10 – GameSpot

“Marlow Briggs is nearly impossible to dislike.”
7/10 – Polygon

“GAME OF THE MONTH”
5/5 – Pixel Perfect Gaming

เกี่ยวกับเกมนี้

A new breed of WARRIOR returns, committed to destroying the enemies of FREEDOM
When ONE angry man, has a world to protect - There is only ONE future – HIS OWN

No-nonsense hero Marlow never shied away from danger or trouble. But now he faces his ULTIMATE challenge. After crash-landing in Central America, he has an industrial evil to defeat whilst bound to an ancient Mayan Death Mask who’s had no-one to talk to for 2000 years. Another day at the office only this time Marlow is PUSHED TO THE LIMIT , his sweetheart has been abducted, the bad guys are making up their own rules and only one man can judge them – and EXECUTE THE SENTENCE .

Fearlessly fighting through Mayan temples and towering valleys, monstrous machinery, nothing, but nothing, will stand in the way of this bad ass warrior, his girl and the crushing of all opposition.

They told him to go to HELL, he was DEAD ready!!!

With cliffhanger over the top action and cinematic gameplay, Marlow Briggs takes inspiration from the best of blockbuster films, comic book heroes, and action games with its focus on relentless high-octane combat, exotic and danger filled environments and epic set pieces.

• Fight the enemies of FREEDOM with stacks of awesome combos and magic abilities,
• Single handedly destroy HUNDREDS of enemies
• Deploy MIGHTY weapons of destruction
• Leap out of HUGE EXPLOSIONS in slow motion
• Reveal the DEADLY secrets of the Mayans
• Save the ENTIRE planet

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Win 7
  • Processor: 2ghz dual core CPU
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon HD 4000 Series and up / NVIDIA GeForce 8 Series and up - excluding mobile variants
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 3 GB available space
  Recommended:
  • OS: Win 7
  • Processor: 2.5ghz quad core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon HD 4850+/5750+/6750+ or NVIDIA GeForce GTS 250+/450+/650+
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 3 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
เกมส์ดีๆที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง สนุกมากครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
102 จาก 120 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2014
I usually write up big reviews but you should only look at Marlow's smile at the preview pic. Doesn't feel like buying it yet? Look at it again, then again...you'll feel like buying it sooner or later.

This game is so good that I'll ♥♥♥♥ing buy ten copies at it at the holiday sale and give em to random people.


บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
48 จาก 51 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
Marlow Briggs and the Mask of Death is a third person hack and slash, action adventure that is probably the closest thing to God of War on the PC. It is fantastic game in general, let alone the budget price. It has over the top action, which means plenty of explosions and crazy moments like Marlow hanging from a helicopter and he needs to dodge left or right. The game plays great, the graphics are amazing. The camera will zoom out for you to see beautiful vistas, foreboding caverns and giant industrial complexes. There is a scope and scale to this game. You can be so tiny in a grand complex and you feel it. The game really shines with its gameplay diversity. You won't just be hacking and slashing. There are fun turret sections, plenty of not too difficult platform traversal, climbing, swinging, running from boulders, pushing objects, sliding down areas, working turnstile levers and even playing a top down vertical scrolling shooter. These other elements bring a lot of diversity to break up the brawling.

The story is simple and so bad its good. You're Marlow, visiting his girlfriend in a remote jungle, so she can quit her job working for an evil madman bent on immortality. To show her he means business, he kills you right then and there to kick off the game. Marlow gets killed with a magical artifact and the mask of Death resurrects him. So now with crazy magical powers, Marlow must save his girlfriend. The mask will guide Marlow along the way. There is a lot of humor between Marlow and the mask. Its not a comedy game, but has dabs of humor here and there. Marlow Briggs knows how implausible the situation is and doesn't always take things seriously. The mask is there to aide and taunt Marlow when he dies. To show the game's humor, the antagonist is named Heng Low. He makes some great announcements throughout the game, such as, "all personnel, go grab a gun. There's a nice reward for killing Marlow Briggs. You can use that reward to pay for the weapon rental." Oh and "All employees are fired, please avoid flaming death traps and bottomless pits on your way out."

The core game play is simple. You can move, double jump, weak attack, strong attack, grapple, block, roll in any direction with the right analog stick, use magic by pressing two buttons and change weapons with the D-pad. Marlow will get four weapons throughout the game. Each weapon has a different speed, range and damage, but for the most part they are pretty much the same. When he attacks he'll swirl around, causing beautiful death. Its visually appealing. There are four spells to earn. A fiery meteor shower in a circle, earth spikes in a straight line, frost to freeze a radius of enemies and a storm. Every enemy gives you experience to upgrade your weapon and magic levels. It seems like every spell depletes all your mana. Luckily each dead enemy brings you health and mana. There is plenty of mana, health and experience around each level. You just need to hold a button to absorb it, so if an enemy is around, they can keep you from getting them. Enemies can be grappled and thrown, but more interesting, they can be converted, making them fight for you! Your block can reflect projectiles if you time it right and you have magical projectiles of your own.

It is all a nice system, made even more enjoyable by a wide cast of enemies. The standard soldiers don't use guns, just machetes since this is a hack and slash. Rocket launchers that need you to reflect. Riot troops that need to have their shields knocked away with specific attack combos. Bugs that can be easily squashed. There are plenty of mini bosses that show up in the game. First they get their own fight, but then they appear later as common enemies. When most of the mini bosses get weak, you can hop on and control them. Not like the conversion, but rode. You can ride a giant scorpion and control it to kill enemies. You can ride giants the same way. The visual is better than the actual fun. I could kill the enemies a lot quicker without being on top of slow lumbering giants.

Speaking of giants, then there are the game's big bosses. The bosses so big that you're as tall as a single eye. Each big boss has many parts and they're quite memorable. Its all simple pattern recognition though so its easy enough once you figure out the pattern. The only problem is that you don't do much damage. At the end there is even a quick time event or mash the grapple button.

You have NO control over the camera. It is always carefully placed and follows you well enough. I only had a problem with that once or twice in the whole game. The load times are hid. I didn't notice one at all unless I came back to a save. Dying has a really quick reload time to the point its just a quote, then you respawn from the last frequent checkpoint. Its so nice to be back in the action.

To keep things interesting, there are challenges in the game. Things like you're sliding down a hill and need to move left and right. The challenge is collecting all the experience orbs! Don't collect them all? You can restart or just keep playing. You can kill all the helicopters in the turret section or the town down shooter section. It adds an extra level of challenge to what would be an easy game on normal (medium) difficulty. Even though the game stays the same level of difficulty, the later areas just take longer. Bigger enemies take more damage. Puzzles take longer.

Other elements in the game have players jumping between three mine carts to avoid obstacles. Floating with angels wings between platforms. Swimming through a swinging guillotine river. Climbing wall vines, killing worms. Inching with Marlow's back to the wall to avoid either falling or gears. Clinging to cliff sides. Dodging flaming wrecking balls. Turret shooting the pistons on a giant lava scooper as you ride around a cart. Getting chased by helicopters. Seeing giant scorpions get crushed by huge boulders completely unscripted. Escaping under a door by rolling just before spikes crushed the enemies in the room. Fighting enemies on a helipad as it flipped and flew through the air. Seeing the giant facility Marlow is in was really mobile with treads.

It all feels like a high budget game in a lot of ways, but lacking in a few, especially the cut scenes. There aren't many animated cut scenes, but the majority of the scenes are fly around of scenes. Its like bullet time. You'll see a still frame circling around Marlow as he's hacked through a flame throwing soldier. As the camera swings around, it will reveal a helicopter. Then Marlow leaping from the copter, only to swing around and show Marlow slashing through an insect. I'm happy that the cut scenes are the worst part of the game, especially since they're skipable. They spent the time in the animation, character models and gameplay.

The game is well worth the $5 price tag it currently has. I am shocked this game doesn't have a cult following or more popularity. Even with a 7 hour run time and not too much frills for any replay value, I think this could stand shoulder to shoulder with God of War. The diversity really kept me engaged. Nothing overstayed its welcome. 7 hours was the right time. Its best to leave players wanting more. Odd now Steam says that I only played 5 hours. Oh steam.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
38 จาก 41 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
If you ever played God of War and then you think to yourself "Oh man, I wish I could play as a black guy with ancient shaman powers who wields a shapeshifting scythe, have to master the four elements, save his girlfriend from being kidnapped and save the world while there are explosions everywhere!".

Then this one's for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 28 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
It's like God of War meeting Cory in the House
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 23 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน 2014
If you've ever wanted to play a Michael Bay movie then this is the game for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2014
Silly dialogues, B-movie like story that will make you laugh and sometimes the events don't make sense...

BUT!
This game is great fun. With the right mindset you won't be annoyed with some of it's shortcomings.
A great hack and slash especially for the low price I got it for.

It has challenges, some puzzles (easy but nice as a variation) some jumping/climbing/hanging around.
The pace is just spot on, not dragging on too long and just gets on with it.

Bonus points for all those crazy explosions. Mr. Bay would be proud!

So I fully recommend this game if you just want some mindless fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ธันวาคม 2014
Better than God of War.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มีนาคม
Denzel Washington role playing Death from Darksiders in a Michael Bay movie. 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
Holy crap. 10/10 best game under $5.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
Imagine the good parts of your favorite platformers and also aku aku from Crash bandicoot and plus mixed with some mechanics from God of war and you have this charming little masterpiece that does not seem to give one solid ♥♥♥♥ about what anyone thinks about it and that's ♥♥♥♥in' great.


dryzen.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มกราคม
God of War and Uncharted met and made a totally predictable but polished summer blockbuster equivalency. Reminded me of something Nick Cage might do.

This is an over the top character action game with all the tropes and mechanics you've come to expect. X and Y weak/strong attacks strung into combos. 4 different weapons types. Standard med speed/med damage/med range(sword type), fast/short range/med damage(dagger type), fast/long range/low damage(chain type) and Slow/low range/high damage(hammer type). As well as elemental magic attacks. Though these do more or less the same thing except the ice one. Powerful AOE attack.

Its got block puzzles, its got platforming, ledge grabbing, timed based swings and jumps. It also has a really weird and out of place vertically scrolling shooter that happens more than once.

The banter between the main character and the mask that gives the character powers is actually funny at times and very self aware. It never really gets in the way or become annoying.

It's paced pretty well, at the end it drags a little (but only a little). Maybe it over stays its welcome by a small unit of measurement. If it were maybe 4-5 hours long it'd be perfect. 6 or more if you're a completionist seems just enough to make me mention the length might be an issue.

It's more inspired by God of War mechanically but the aesthetics are pretty much Uncharted with some industrial zones. Even down to the Health Orbs being red, magic orbs being blue and XP orbs being gold/yellowish. Not to mention the right analog "push in direction to roll that way dodge)

Decent romp and palate cleanser, especially for $5.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
Marlow Briggs for 99¢ on Steam™ is the best game you will ever buy and play for 99¢. For the price of a candy bar you can have the best experience of your life with Marlow Briggs for 99¢ on Steam™. It is a life changing experience and will change the way you see games and life in general forever. I was on a downward spiral of depression before playing this game. My good friend came up to me and told me "Hey, have you checked out Marlow Briggs for 99¢ on Steam™? It's a life-changing game and the best game you will ever play for 99¢ in your life." I thought a great game for only 99¢? That sounds too good to be true, but I still bought it because for 99¢, what did I have to lose? As soon as it finished downloading, my computer played a chorus fit for the Heavens. As the chorus chanted "Marlow Briggs", getting louder and louder as I finally clicked on the game to start it. Once I did that, the chorus stopped immediately as one last "MARLOW BRIGGS" was sung with a ear deafening, yet mentally soothing tone. Following the silence was the game booting up and bringing me to the start screen, I subsequently went blind. My vision was brought back after a few minutes which I can only assume was Marlow Briggs himself testing me to see if I was worthy of laying my eyes upon this immortal beauty. From here I cannot say what beautiful godlike things have happened to me playing this game, as only Marlow Briggs can judge who can have this knowledge, but I can tell you now, I know everything and anything. I no longer have the capacity for depression because I have no need for mortal foolishness like emotions. Only my pure devotion to Marlow Briggs is needed to sustain my now immortal body and mind. What are you waiting for? Change your life for only 99¢ with Marlow Briggs for 99¢ on Steam™.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤศจิกายน 2014
Simply put, it's a God of War-style game that doesn't give a single damn about it. Cheesy, funny and highly recommended!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน 2014
Short, sweet and stupid. A shockingly enjoyable low budget game that is more polished than you'd anticipate. If you enjoyed the combat of God of War, the destroy everything in the jungle excess of Just Cause and the stupid humour of early playstation titles? Then this will do you very well indeed
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2014
Good game, good price, if you like this type of game :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม 2014
Now when I first picked up "Marlow Briggs and the Mask of Death" I was quite skeptical, however upon launching the game I was greeted with the one of the most amazing games I had ever played, the story was among the likes of '"The Last of Us" and "The Walking Dead"' Gameplay wise it was amazing, with an intricate combat system rivaling that of many modern day fighters, and with a price tag of around $5 I would say that it was well worth it.

Also Micheal Bay made this game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
I'll take Marlow Briggs over grumpy ol' Kratos any day :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มกราคม
Marlow Briggs makes me harder than stone.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
ALL HAIL BRIGGS
THE CHURCH OF MARLOW HAS SPOKEN
Marlow Briggs knows what he is a nobody but at the same time he is EVERYBODY
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน