Havocado is a silly hyper-speed multiplayer physics fighting game; shoot, punch, drive, and use magic to knock the other players off in a multitude of locations and scenarios.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (24) - 75% trên 24 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (54) - 83% trên 54 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The main reason we are considering an Early Access release for Havocado is our planning to develop more content based on the community feedback and reflect it directly in the game, add more levels-items-weapons-vehicles-game-modes and improve the online multiplayer experience. At this point, we believe that we have a fully presentable version having a decent amount of content with a focus on online multiplayer mode.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“According to our estimations based on the production so far, we might stay in Early Access for 6 months to ideally double the content (levels, items, weapons, bosses, etc.) and perfect the game for different modes that emerge through the continuous development process.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will naturally have more content -at least double the amount of the current version- (levels, items, weapons, factions, and game modes) from the development side and anything exciting within the scope that can be added to the production coming from the community feedback and demands.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Fully functional online multi-player build with the features stated in the Store page.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“No, the price is not going to change.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We have an active Discord server for Webble Games where players and fans can join and share feedback, take part in development decisions and enjoy exclusive events as we make more content for the game and reflect their energy into action in the game.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Havocado

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (8)

20 Tháng 6

AQUAGEDDON Update!The first Havocado has been found! Team Aqua’s leader, Kevin, has arrived. Can you find Kevin? Can you defeat him?With this update Aqua has invaded. The weapon spawners are brimming with team Aqua’s favorite weapons: Shark Launchers, Water Sprayers, Crabthrowers, Eel Guns, and the elusive Sea King’s Trident. Enjoy!

<3

-Webble

Full Changelog:


New Content


 • Havocados now added to the regular spawn rotation!
 • Aqua Havocado Form activated
 • Added secret Super Kevin level and boss fight • Aqua Transport Submarine has surfaced on many levels
 • Clam Traps are everywhere
 • Secret Aqua doors are everywhere
 • Submarine sequence in Moon Pool level now functional
 • Rain of Sea Creatures event

Tuning Changes


 • Upped the stun threshold for players to make grappling more viable and reduce accidental stuns

Level Fixes


 • Rearranged hot air balloons in more of a flat plane

Bug Fixes

 • Fixed some issues with weapon spawner shufflebag
 • Fixed some issues with Crabs when they break their joints
0 bình luận Đọc thêm

13 Tháng 6

Update #7 (Crab Launcher, Sea King’s Trident, Water Wheel)We decided to do a small update this week and push back the big Aqua update just a little bit so that it doesn’t overlap with E3. We have a new level featuring a water wheel, some new secrets, and two new Aqua weapons for this week.

Next week….
KEVIN.

<3

-Webble

Full Changelog:


New Content

 • Added Water Wheel level
 • Added Hot Air Balloon secrets
 • Added Crab Thrower weapon • Added Sea King’s Trident weapon • Added SFX to eel electric explosion
 • Turkeyshark now attacks players more aggressively

Tuning Changes

 • Reduced firing speed of eel projectiles

Level Fixes

 • Fixed hot air balloon exit height
 • Removed some of the vines and left hand section from Secret Cave level for network stability and clarity reasons
 • Improved and simplified art in Jetpacks, Mountain Top, Plane Crash, Turret, and Turkey Shark levels

Bug Fixes

 • Fixed stuck camera issue in Turret level
 • Fixed a bug where ice wand sometimes didn’t freeze players
 • Fixed multiple local players being able to hit Play button on title screen
0 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyHavocado is a silly hyper-speed online (and local) multiplayer physics fighting game; shoot, punch, drive, and use magic to knock the other players off in a multitude of locations and scenarios.

Havocado features: • Physics-based ragdoll combat
 • 30+ levels
 • 30+ weapons
 • 5+ Drivable (and flyable) vehicles

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2nd generation Core i3, AMD A6, or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8800 GT, AMD 5670, Intel HD 3000
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: SM4 1GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Snow Leopard
  • Bộ xử lý: 2nd generation Core i3, AMD A6, or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 8800 GT, AMD 5670, Intel HD 3000
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: macOS Sierra
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: SM4 1GB VRAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...