Đây là nội dung bổ sung cho Sepia Tears, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Sepia Tears, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Sepia Tears - Original Soundtrack

Mua Expansion + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Sepia Tears: Reprise Edition, Sepia Tears - Original Soundtrack

-15%
$11.88
 

Về nội dung này

Full soundtrack for Sepia Tears! This release includes both the original tracks used in the free version of the game, and the remastered tracks featured in the upcoming Reprise Edition DLC. Available in both lossless FLAC and mp3 v0.

Tracklist:

1. Title Screen
2. Snow-Covered Shrine
3. Winter Park, Empty Park
4. Little Sister
5. Idle Winter
6. A Timid Hero - Mark's Theme
7. Another Snow Girl - Rin's Theme
8. Sunny Day
9. A Guy With No Worries - Lukas' Theme
10. Blizzard
11. When the Fog Parts - Lillian's Theme
12. Monochrome Heartbeat
13. For a Moment
14. I'll Be Heading Out First
15. Lazy Snow
16. When the Fog Parts (music box ver.)
17. My City
18. Let's be Friends
19. Far Away - ED
20. Day 1
21. Day 2
22. Day 3
23. Day 4
24. Day 5
25. Day 6

Note that only the remastered tracks are available in FLAC! The original tracks only exist in mp3 at various bitrates (mostly 320). They are the same audio files that you can find in your installation of the base game.

Originally composed by lelangir (2013)
Arranged/remastered by Smittenden (2018)
Album art by aeror


Danh sách nhạc

Đĩa 1
Đĩa 2
1
Title Screen
2:22
2
Snow-Covered Shrine
3:30
3
Winter Park, Empty Park
6:42
4
Little Sister
0:43
5
Idle Winter
2:25
6
A Timid Hero – Mark’s Theme
3:01
7
Another Snow Girl – Rin’s Theme
2:19
8
Sunny Day
2:08
9
A Guy With No Worries – Lukas’s Theme
1:22
10
Blizzard
2:42
11
When the Fog Parts – Lillian’s Theme
3:54
12
Monochrome Heartbeat
3:39
13
For a Moment
1:55
14
I’ll Be Heading Out First
1:30
15
Lazy Snow
2:10
16
When the Fog Parts (music box ver.)
1:59
17
My City
2:33
18
Let’s Be Friends
1:35
19
Far Away – ED
2:44
20
Day 1
0:10
21
Day 2
0:12
22
Day 3
0:07
23
Day 4
0:07
24
Day 5
0:10
25
Day 6
0:10
1
Title Screen
2:28
2
Snow-Covered Shrine
3:36
3
Winter Park, Empty Park
6:51
4
Little Sister
0:46
5
Idle Winter
2:25
6
A Timid Hero – Mark’s Theme
3:05
7
Another Snow Girl – Rin’s Theme
2:24
8
Sunny Day
1:43
9
A Guy With No Worries – Lukas’s Theme
1:22
10
Blizzard
2:45
11
When the Fog Parts – Lillian’s Theme
4:02
12
Monochrome Heartbeat
3:39
13
For a Moment
1:56
14
I’ll Be Heading Out First
1:43
15
Lazy Snow
2:12
16
When the Fog Parts (music box ver.)
2:04
17
My City
2:30
18
Let’s Be Friends
1:37
19
Far Away – ED
2:46
20
Day 1
0:06
21
Day 2
0:09
22
Day 3
0:07
23
Day 4
0:07
24
Day 5
0:09
25
Day 6
0:10


Thực hiện bởi

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...