Command powerful factions & legendary Champions in this Warhammer Trading Card Game. Deploy units and unleash deadly magical abilities, while completing quests to earn blessings from the gods.
Đánh giá chung:
Trái chiều (253) - 63% trên 253 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Warhammer trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Warhammer Age of Sigmar: Champions

Chơi miễn phí
 

Đánh giá

“Champions is a CCG from the Lightseekers team, and it's brilliant.”
Penny Arcade

“Everything feels neatly balanced, with games ebbing and flowing in unique ways.”
4.5/5 – PocketGamer

Về trò chơi này

Command powerful factions & legendary Champions in this Warhammer Trading Card Game.

We are Sigmar’s Champions!
Thousands of players are heralding the new era – the Age of Sigmar, in this epic Warhammer Trading Card Game born from magic and fantasy.

Deploy units and unleash deadly magical abilities, while completing quests to earn blessings from the gods. Only the mightiest of warriors will stand victorious in this battle for the Mortal Realms, a war that spans both physical and digital worlds.

Where does your allegiance lie? Don’t wait! Start your mighty quest today!

Key Features:
 • DISCOVER the WARHAMMER AGE OF SIGMAR universe as you’ve never seen before!
 • CHOOSE from the GRAND ALLIANCES - Order, Chaos, Destruction and Death.
 • PLAY DIGITAL cards or scan* PHYSICAL cards into your digital collection to play them for FREE!
 • FAST, TACTICAL GAMEPLAY – easy to play, takes skill to master.
 • CARDS with INGENIOUS ROTATING MECHANICS for damage and healing over time.
 • COMMAND legendary Champions that form the backbone of your army.
 • COMPLETE quests to unlock powerful blessings.
 • BATTLE your opponents in an epic duel of strategy and skill.
 • CONSTRUCT YOUR OWN MIGHTY DECK of cards to prove your might.

Are you ready to choose your allegiance?

Warhammer Champions is free to download and play, however some in-game items can be purchased for real money.

*Scanning physical cards requires a sufficient quality webcam, or alternatively an account link to internet-enabled mobile device with camera.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Game contains violence against humans and creatures other than humans.
This content occurs in a fantastical setting.
These portrayals of violence are depicted unrealistically.
Violence is implied.
Moderate blood and gore.
Neutral motivation for violence.
Fierce sounds or dark overtones.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1+ (64-bit only)
  • Bộ xử lý: 64-bit Processor with SSE2 support
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10.12.4+
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1GB VRAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Xem thêm từ Warhammer

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...