RainWallpaper is a powerful customizable live wallpaper engine that allows you to easily create wallpapers containing videos, web pages, clocks, weather, text, images, etc. via the built-in WYSIWYG visual designer with minimal CPU and RAM usage. You are only limited by your imagination and creativity.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (16) - 62% trên 16 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (208) - 58% trên 208 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
28 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access will allow me to ensure stability and compatibility for a wider range of systems and focus on expanding features that users need the most. Since live theme and Video/Web wallpapers are supported, I need to figure out which kind of wallpaper and style are most commonly used and then prioritize further developing those and making them as good as they can be.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Until late 2020”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will improve the theme designer to support more meters and measures and support import Rainmeter skin/suite with one-click. Then users can easy to create more powful and funny
live wallpapers.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version of RainWallpaper support live theme and video/web wallpapers,but only includes few of meters and measures for live theme. Everything required for a first release is available and the application should be working well.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“Yes! The price during Early Access is a little bit lower than the final price to accommodate the additional content and improved overall experience that will be added during the Early Access period. If you purchase the application now, you will not have to pay anything extra after Early Access - you will get all new content and improvements as they are being added now.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will help shaping RainWallpaper through the Steam Forums and built-in feedback methods in the application. The future of RainWallpaper will add more meters/measures for live theme.

Finally, in case you are experiencing any bugs or problems, I will assist you and work on resolving the issue as soon as possible”
Đọc thêm
Xem qua toàn bộ franchise RainySoft trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RainWallpaper

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-30%
$3.99
$2.79

Mua Rainysoft ALL Product BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Desktop Audio Visualizer, RainWallpaper, RainWidget, RainDesktop

-30%
-51%
$14.96
$7.31
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Communities

Communities

Steam Community: https://steamcommunity.com/app/979560
VK Group: https://vk.com/rainwallpaper
Deviantart Group: https://www.deviantart.com/rainwallpaper/gallery/

Video Tutorial

How to use progressbar/circle/pie to display CPU usage: https://youtu.be/wDTWrg7SJLo
How to add music visualizer into wallpaper : https://youtu.be/aeKqbBK8WFU
Preview Video2: https://youtu.be/6lcxE7mVFck
How to Create Live Theme for Wallpaper: https://youtu.be/ChjSADOVOHk
How to create video wallpaper : https://youtu.be/xLRNfs3V_oY

Preview Video1: https://youtu.be/JY6A8hs-41M
Video Tutorial 2: How to download live wallpaper https://youtu.be/GcFi9g8SMmE
Video Tutorial 3: How to login in Deviantart account in gallery https://youtu.be/zDyUYGJdgb0
Video Tutorial 4: How to create live wallpaper and share to Deviantart https://youtu.be/ygcpgUwVRDI

Về phần mềm này

If you have any problems, please post a thread in the community or send an email to support@rainysoft.cc
Just complaining in the review and then giving the bad review can not solve any problems, thanks for you help.

Make Your Wallpaper Yours!

RainWallpaper is a powerful customizable live wallpaper engine that allows you to easily create wallpapers containing videos, web pages, clocks, weather, text, images, etc. via the built-in WYSIWYG visual designer with minimal CPU and RAM usage. You are only limited by your imagination and creativity.

FEATURES

 • Support Translucent Taskbar(win10)
 • Build-in WYSIWYG visual designer makes it easy to create wallpapers with videos, web pages, clocks, weather etc.
 • Build-in Steam Workshop makes it easy to download and share wallpapers with just One-Click.
 • Clean UI, Easy to use and minimum CPU and RAM usage.
 • Wallpapers will pause while playing games or running full screen application.
 • Support Multi-Monitors
 • Bring life to your desktop with realtime graphics, videos, applications or websites.
 • Personalize your wallpaper or create your own wallpapers using the built-in Wallpaper Designer.
 • Interactive wallpapers that can be controlled with your mouse and with click-on cool effects.
 • Support for all aspect ratios and native resolutions including 16:9, 21:9, 16:10, 4:3 etc.
 • Animate new live wallpapers from live themes or import HTML or video files for the wallpaper.
 • Supported video formats: mp4, avi, mov, wmv.

FAQ

Q: Why can not display video live wallpaper?
A: 1. RainWallpaper uses hardware acceleration for videos for optimal performance unlike most video players. This means that your graphics card drivers may influence the way videos look.You need to reset the video options in your graphics control panel for your Nvidia/AMD/Intel graphics card to fix this.
If you have a laptop, make sure to reset it for all of them.
You can also reinstall the driver and choose to reset all settings ("clean re-installation") to do this, this is possible with Nvidia's drivers, for example. If your drivers do not offer you to perform a clean re-installation, first uninstall your old drivers and then install the new graphics card drivers.
2. Make sure Windows Media Player is installed and open the wallpaper video in Windows Media Player.


Q: Why can not display desktop icons?
A: 1. Please add RainWallpaper EXE and Path to your AntiVirus Software's Trust-White-List and Restart computer
2. Make sure your Windows had enabled Aero

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8,8.1,10
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ RainySoft

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...