Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fishing Sim World®: Pro Tour trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fishing Sim World®: Pro Tour trên Steam để có thể chơi.

Mua Fishing Sim World®: Pro Tour - Lake Dylan

 

Về nội dung này

Located in Minnesota, Lake Dylan is over 2000 acres with 11 different species of fish to target and contrasting environments to explore. From docks and jetties around semi urban areas of the lake to agricultural and forest shorelines, trolling around the perimeter of this lake offers lots of variety. The main body of the lake shouldn’t be ignored either with significant depth changes in open water as well as islands with houses and structures to target.

As well as containing trophy-sized bass to over 8lbs and Northern Pike in excess of 45lbs, this lake also contains giant Muskie, Tiger Muskie and Longnose Gar with the Muskie growing to a huge 53lbs. With such a vast lake and huge fish to target, your skills and the strength of your equipment is going to be tested to the limit!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® 7 64bit / 8 64bit
  • Bộ xử lý: Quad-Core 3.5 Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics Card with 2 GB Video RAM: Nvidia Geforce GTX 750 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: External mouse or compatible Xbox controller required

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...