Cửa hàng điểm Tin tức Labs
In the winter of 1910, professor Crawford Tillinghast mounted an expedition into the mountains of Europe. He went searching for a lost village shrouded in the myths and rumors of a bygone era. This is his story...
Đánh giá
Đánh giá chung:
Rất tích cực (54) - 98% trên 54 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (98% trên 54) Trước nay
Ngày phát hành
Đã phát hành
7 Thg12, 2018
Nhà phát triển :
Nhà phát hành :
Nhãn người dùng

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua From Beyond Prologue

 

Đánh giá

“This game definitely channels that MacVenture groove!”
Friday Night Arcade

“I absolutely love Lovecraft inspired things, especially when done as well as it is here.”
4.5/5 – oprainfall

“I'm looking forward to the next game in the series.”
Killgruz

Về trò chơi này

In the winter of 1910, professor Crawford Tillinghast mounted an expedition into the mountains of Europe. He went searching for a lost village shrouded in the myths and rumors of a bygone era. This is his story...

A Point and click adventure horror game, presented to you with haunting Nintendo inspired graphics and sound.

Featuring:
• 8-bit NES era graphics and sound
• Classic Macventure style gameplay
• Larger than the original Shadowgate

Play if you dare...

Adventure Games Podcast - "The writing is very good, the story is engaging, it makes you want to know what happened to this village."


Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Celeron
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 400
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.9
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Celeron
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...