A genre-defining phase-based tactical RPG - lead a team of Operators into a world of monsters, puzzles and treasures while discovering the events that lead to their new fantastic adventure
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
2 Thg06, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We are very exited to share the development progress and allow players to take part in the journey to finish our genre-defining phased-based RPG. An Early Access stage not only allow us to show at what stage the game currently is in but also allows us to listen to critique, suggestions and find issues before full release - making the game a better, more polished product for all customers.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We promise that the game will remain in Early Access until it is actually deemed finished and will not call an unfinished version a v1.0 Release. Our intent is to have a stable progression through the development and stabilizing phase that would allow us to reach full release version after 12-24 months in Early Access. If there is any adjustment of this timeline we hope to be able to communicate it as early as possible.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Full Release 1.0 version will contain all planned Dungeon Levels, all planned Monsters, Quests, Puzzles and Weapons.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The initial release of the Early Access will show an early version of the full game, with a limited set of Dungeon levels, monsters and not all features.

The very first Early Access release will contain:
 • Customizable player character
 • 7 optional squad mates
 • A selection of the coming 15+ monster-types, in multiple versions
 • Several challenging dungeon levels with multiple puzzles and a cohesive narrative

As the game progress towards 1.0 the number of levels and introduced Monster will be increased.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will gradually be increased when milestones of the development is reached towards Full Release status.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We welcome feedback, suggestions and will have a dedicated forum-section for the game for feedback, reporting bugs, suggesting features and general discussions about the game, its concept and lore. We accept bug-reports in Steam community forums, our website's forum and via our bug-reporting Steam forum section.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Dungeon Paradox

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

A science experiment has gone awry and a group of soldiers find themselves in a setting that seems as unlikely as it is fantastic. Go on a journey down many levels of dark hostile dungeon exploration - discover what secrets and treasures that lie in your path as you try to uncover the truth about your new reality. Do you have what it takes to take on the hordes of evil and the master behind it?

Features

 • Phase-based: Prepare your teams action in a Planning phase, movement, shooting, interactions, overwatch, see what all team-mates actions are and once pleased with it go into Action phase to see your Soldiers act it out and react to Monsters

 • Challenging: Hand-designed levels for a cohesive narrative and balanced but challenging gameplay - filled with both fighting and puzzles

 • Quality Assets: Well-crafted high-quality fully animated Soldiers and Monsters in multiple expressive variants

 • Beautiful Visuals: Fully shader-driven Deferred rendering with CTAA - Cinematic Temporal Anti-Aliasing - for beautiful crisp images in 4K resolution

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game contains 'Violence' as it depicts usage of guns and the killing of Monsters.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows® 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz or AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R7 370 or NVIDIA GeForce GTX 660/570
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: No requirement, but DirectX compatible sound card preferred
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows® 10, 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 3550 @ 3.3 Ghz or AMD FX-6300
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R9 290X or NVIDIA GeForce GTX 780
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...