A space based MMORPG with a focus on ‘dogfighting’ style action and exploration. Features a huge array of ships, imaginative weapons and ship upgrades with more being added all the time. Explore the galaxy, fight other players, form your own organisations, mine asteroids to craft new items, loot rare weapons from alien races, and more...
Đánh giá chung:
Tích cực (47) - 85% trên 47 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“I would like players to get involved, pitch in ideas that they would like to see, and generally help shape the final game as well as help test out features that require lots of players. Its a big game to thoroughly test on my own. I need your help!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Hopefully around 6 months, depending on how things go”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“I still intend to add more content to the galaxy. Including more lore and stuff to find. As well as some more end game and multiplayer features, depending on what players enjoy or would like more of.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Its a perfectly playable game with lots of content, loads of items and things to play with. Hopefully enough for you to enjoy and keep you occupied.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“I plan to keep the price the same when the game leaves early access”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I am very keen for the community to help shape this game, I have already added lots of ideas from kickstarter backers and beta testers as well as adding features to aid or enhance the way that players play the game.

I have a discord channel where players, testers and fans can discuss the game with myself, report bugs and suggest changes. I can also be contacted by email at ben@benolding.co.uk

I am also adding an in game bug reporting and suggestion system that should be ready soon”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Starfighter: Infinity

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Starfighter: Infinity is a space based MMORPG with a focus on ‘dogfighting’ style action and exploration.

Features a huge array of imaginitive weapons and ship upgrades and more being added all the time. A large selection of ships that you can unlock as you progress through the game.

Create your own organisations, that have an effect on the in game world by branding stations, and ai ships and choosing weapon loadouts for AI ships. Declare war on other organisations

...or...

Just keep to yourself and pursue your own goals

Craft unique weapons and upgrades by finding their blueprints

Encounter other alien races and loot their unique weapons

Craft, Loot Discover

 • 62 playable ships (so far) with different stats and play styles unlocked as you progress.
 • 550 different items (so far) that you can buy, craft or loot. With a large variety of imagination - not just different numbers, weapons act differently have different effects. See the official website for a full list
 • Hunt down and mine precious minerals that can then be crafted into weapons/items

Fight

 • Realtime multiplayer PvP and PvE - keyboard or joypad based action involving skill. Action is skill based dogfighting style, with no fixed tactics: use a fast ship and evade, or a slower ship with tactical aids, and lots of shields. How you combine weapons and tactics is up to you.
 • Designed so that pretty much any ship in game is a threat - you are not 'the chosen one', you have no special advantage over any other ship except your own cunning and skill...
 • Neutral zones, warzones, free for all zones, duels and also jammers, interfering nebula dust all allow for different types of combat and tactics, or no combat at all...

Explore

 • 12 explorable star systems with between 100 and 289 sectors each, with lots of things to discover
 • Loads of planets with their own back stories
 • Ancient Relics drifting in space - not all are just dormant
 • Explore inside space stations, chat to other players while turrets protect you from incoming enemies.

Organise

 • Team up with other players to form your own organisation and compete with others
 • Organisation run stations: Affect the star system around you - Nearby AI ships will be coloured and branded to your organisation and will have weapons specified by you. Therefore the galaxy is very much influenced by the people playing it.
 • Get special ranks and ships for running an organisation with a certain amount of members

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 900 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 903 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...