Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Japan's adored Doraemon meets Story of Seasons in this new, fresh take on farming, now on Steam! The setting is Natura, and the theme is creating bonds. While doing so, enjoy the heartwarming interactions through each character in the story!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,687) - 82% trên 1,687 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Bandai Namco Entertainment trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua DORAEMON STORY OF SEASONS

 

Về trò chơi nàyDoraemon meets Story of Seasons in this new, fresh take on farming!

Japan's adored Doraemon franchise comes to Steam in Story of Seasons, a beloved farming simulation series lasting over 20 years.

The setting is Natura, and at the center of this land is the mystical Big Tree. Doraemon and friends will each take on a role to help out around town!The theme of this experience is creating bonds with the town residents, and while doing so, enjoying the heart-warming interactions through each character and the part they play in the story.

But building a farm and raising horses and cattle like in other Story of Seasons games isn't the only thing to do. Explore the town of Natura, go on adventures, catch bugs and much much more! Fans of the Doraemon series will also be happy to know that Doraemon's gadgets can be used to assist you in your new, everyday life!

Enjoy the nostalgia of Doraemon and Story of Seasons while helping Noby live his farm life in this unique, lovable land!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo E8400 or AMD Phenom II X2 550
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9800 GTX+ or Radeon HD 3870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
  • Ghi chú thêm: Estimated performance: 1080p/60fps with graphics settings at "Low". Framerate might drop in graphics-intensive scenes. - 64-bit processor and operating system are required.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Xem thêm từ Bandai Namco Entertainment

Thẩm định viên nói gì

40 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...