A Sound Plan is a local competitive arena game about using sound to manipulate zombies into eating your friends. Inspired by gladiator games, matches are hilarious, hectic, and punishing. Be passive and hide, or be violent and throw rocks, the choice is yours.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Để chơi A Sound Plan, bạn cần phải có một tay cầm. Chuột và bàn phím không được hỗ trợ.

Mua A Sound Plan

 

Về trò chơi này

Ever wanted to feed your friends to zombies, but the pesky law is in your way?

Well, want no longer, welcome to A Sound Plan.

A Sound Plan is a local competitive arena game about using sound to manipulate zombies into attacking your friends, or enemies, we don't judge. Kill your foes in one of two ways: bash their skulls in with rocks (always fun), or lure zombies into them using sounds generated by throwing rocks into walls or other people. Be violent, be passive, we don't care, just take each other out!

Good players will win by controlling their foes through managing their limited number of rocks to put themselves into advantageous situations.

Tread carefully, plan ahead, it's the only way to survive.

FEATURES

 • Play on multiple maps with varied arrangements, tread carefully!
 • Create mayhem with special rocks; throw a molotov, or a homing eagle!
 • Arrange yourselves into any team combination (2-4 players max); wanna punish someone by going 3v1? It's possible!
 • Get the audience on your side, create mayhem to generate hype!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel i3-2100 / AMD A8-5600k
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3 or better
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS Sierra - 10.12.6
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3 or better
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...