Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Trò thám hiểm ngục tối nhàn nhã ưa thích của mọi người đã trở lại trong Soda Dungeon 2. Với cuộc phiêu lưu mới, cả một thị trấn để nâng cấp, tạo dựng, các lớp mới, các chiều thay thế, và nhiều hơn nữa! Đây là mọi thứ bạn yêu thích về phiên bản nguyên bản thêm những thứ bạn đã yêu cầu!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (48) - 91% trên 48 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,490) - 94% trên 4,490 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Soda Dungeon trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Soda Dungeon 2

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Trò thám hiểm ngục tối nhàn nhã ưa thích của mọi người đã trở lại trong Soda Dungeon 2. Với cuộc phiêu lưu mới, cả một thị trấn để nâng cấp, tạo dựng, các lớp mới, các chiều thay thế, và nhiều hơn nữa! Đây là mọi thứ bạn yêu thích về phiên bản nguyên bản thêm những thứ bạn đã yêu cầu!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 1.1GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 1.8GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS 10.9 or later
  • Bộ xử lý: 1.1 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS 10.9 or later
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM

Xem thêm từ Soda Dungeon

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...