Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Devil May Cry 5 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Devil May Cry trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Devil May Cry 5 trên Steam để có thể chơi.

Mua Devil May Cry 5 - 5 Blue Orbs

 

Về nội dung này

You can obtain 5 Blue Orbs by purchasing this product. Blue Orbs can be used in Devil May Cry 5 to increase your maximum health gauge by one segment.

Note: The maximum number of Blue Orbs you can acquire through gameplay is 14. Purchasing additional Blue Orbs above this number will not have any effect.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

WARNING: This game contains strong language, violence and nudity.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-4460, AMD FX™-6300, or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 35 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: *Xinput support Controllers recommended *Internet connection required for game activation. (Network connectivity uses Steam® developed by Valve® Corporation.)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i7-3770, AMD FX™-9590, or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 6GB VRAM, AMD Radeon™ RX 480 with 8GB VRAM, or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 35 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: *Xinput support Controllers recommended *Internet connection required for game activation. (Network connectivity uses Steam® developed by Valve® Corporation.)

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Devil May Cry

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...