A golden dream, and a closed world. A spiral staircase into the garden of the mind. What lies beyond gilded wonderland?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (92) - 81% trên 92 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Fallstreak

Miễn phí
 

Về trò chơi này

The land of Socotrine— a hidden garden surrounded by a border of reality-distorting mist.
Fallstreak tells the tale of Adelise Cotard, a young girl that enters a timeless golden dream when she falls asleep.
How are her dreams related to the Fire of Collapse, a mysterious disaster ten years ago in which prismatic flames rained from the sky, and how does it connect with her ultimate goal: escape from the closed world of Socotrine?


Fallstreak is a linear visual novel that combines elements of traditional storytelling with modern components of dark fantasy and psychological thriller to create a unique narrative experience.

Features

- Writing: 80,000 Word Script
- Character Sprites: 13 Unique Character Sprites
- Backgrounds: 30+ Unique BGs
- Illustrations: 12 Event CGs
- Original Sound Track: 23 Tracks

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Depictions of extreme violence and cruelty are contained within Fallstreak. Heavy psychological themes are also prevalent.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux (x86, x86_64)
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...