Echo of Combats is an online collectible card game in an unusual fantasy setting, that combines classical gameplay with original mechanics, dynamic battles and careful deck-building, which is sure to appeal to all kinds of players.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (158) - 77% trên 158 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg07, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Echo of Combats

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Tactical Battles

Two rows and three lines--choose whom to protect and whom to sacrifice!

Mighty Heroes

Your hero has a Class and an Alignment that determine their abilities and deck composition!

Unique Collection

More than 250 cards to collect, among which you might be lucky to find silver or even gold ones!

Winning Strategy

Figure out the most effective combinations of creatures and spells to defeat your enemies!

Adapt!

In each turn, you may trade cards to increase your Power or to get more cards from the deck!

Total Control

The mana you have left at the end of your turn is not drained, so you can accumulate it to play really strong and expensive cards!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 8, 8.1 & 10
  • Bộ xử lý: 1.8GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...