Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Back 4 Blood is a thrilling cooperative first-person shooter from the creators of the critically acclaimed Left 4 Dead franchise. Experience the intense 4 player co-op narrative campaign, competitive multiplayer as human or Ridden, and frenetic gameplay that keeps you in the action.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (243) - 62% trên 243 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (36,524) - 66% trên 36,524 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg10, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Back 4 Blood

Mua Back 4 Blood Deluxe

Mua Back 4 Blood Ultimate

 

Back 4 Blood: Deluxe Edition


Buy Back 4 Blood: Deluxe Edition and get:

 • Base Game
 • Annual Pass: Three upcoming downloadable content drops with New Story, Playable Characters, Special Mutated Ridden, and more

Back 4 Blood: Ultimate Edition


Buy Back 4 Blood: Ultimate Edition and get:

 • Base Game
 • Annual Pass: Three upcoming downloadable content drops with New Story, Playable Characters, Special Mutated Ridden, and more
 • 4 Character Battle Hardened Skin Pack
 • Additional digital in-game items: Rare Banner, Emblem, Spray, Title

Về trò chơi này

Back 4 Blood is a thrilling cooperative first-person shooter from the creators of the critically acclaimed Left 4 Dead franchise. You are at the center of a war against the Ridden. These once-human hosts of a deadly parasite have turned into terrifying creatures bent on devouring what remains of civilization. With humanity's extinction on the line, it's up to you and your friends to take the fight to the enemy, eradicate the Ridden, and reclaim the world.

Cooperative Campaign


Fight your way through a dynamic, perilous world in a 4-player co-op story campaign where you must work together to survive increasingly challenging missions. Play with up to 3 of your friends online or go solo and lead your team in battle.

Choose from 8 customizable Cleaners, one of the immune survivors, and a range of lethal weapons and items. Strategise against an ever-evolving enemy bent on your total destruction.

Competitive Multiplayer


Play with or against friends in PVP. Switch between playing as a Cleaner with special perks and the horrific Ridden. Both sides come with unique weapons, abilities, and specialties.

Extreme Replayability


A new "rogue-lite" Card System creates different experiences each and every time, putting you in control to craft custom decks, roll different builds and undertake more demanding fights.

The Game Director is constantly adjusting to player actions, ensuring exciting fights, extreme gameplay diversity, and tougher legions of Ridden - including mutated boss types up to 20 feet tall.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) OR AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti OR AMD Radeon RX 570
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p / 60fps / Low Quality Settings
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-8400 (2.8 GHz) OR AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz)
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 OR AMD Radeon RX 590
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p / 60fps / High Quality Settings

Thẩm định viên nói gì

403 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...