Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Antirocketh trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
16 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Antirocketh trên Steam để có thể chơi.

Mua Antirocketh - Original Soundtrack

 

Về nội dung này

Hi there!
This is the Official Soundtrack of Antirocketh!
All 9 tracks composed and produced by Chadsky.

Track List:
01 - Another
02 - Summer
03 - Probability
04 - Ready
05 - Forest
06 - Guide
07 - Hope
08 - Spiral
09 - Jam

Total Time: [21.36]

Files available both as MP3 and WAVs!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.