Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The new dynamic puzzle RPG! Hit the road with cute heroes!
Đánh giá chung:
Tích cực (19) - 84% trên 19 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise CFK_Official trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Fairy Knights

 

Về trò chơi này

Here begins the journey of a boy and a girl.
Slay the Devil and bring back the rain
to the barren Kingdom of Vadelle!

◆ Dynamic Puzzle + RPG!
The combination of puzzle and RPG!
Enjoy the speedy combat!
Use stone panels to defeat the enemy!

◆ Test your strategy with stone panels!
Activate various attacks and spells by moving and destroying stone panels!
Solve the puzzle with your own strategy and win the battle!

◆ Go for combos!
More stone panels you destroy, more combos you make!
Use combos and give the highest damage possible!

◆ Journey with adorable characters!
Explore the pastel-colored world like a fairy tale!
Hit the road with SD characters full of cuteness!

The tale of friendship, will, and courage!
Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7 or later
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Đồ họa: 256 mb video memory, shader model 3.0+
    • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ CFK_Official

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...