Ordinary Japanese girl-sorceress comes to Russia…
Đánh giá chung:
Tích cực (37) - 91% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua PUT ANNA

 

Về trò chơi này

PUT ANNA is an action role-playing game (with elements of anime) containing a sharp social satire on Russian realities. COP lawlessness, angry grandmothers, collectors, rallies, catching animals in the temple, mini-PUBG, all this, and much more, you will find in this game. If all you do is (for some obscure reason to me) was searched for PUT ANNA to you, and if you are don’t searched for, it is also for you.

Key Features:

 • Topical humor!
 • Half-naked 2D Chan!
 • Exciting boss fights!
 • Non-standard plot!
 • PUZZLES!
 • Achievements can be used as equipment!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50)
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...