Sing into your microphone to solve musical puzzles and change the world around you as you explore the unique world of One Hand Clapping.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBA

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyOne Hand Clapping is a 2D platformer that invites you to sing into your microphone to solve musical puzzles and discover the power of your voice as it changes the world.This exceptionally unique game provides you the freedom to express yourself through its mechanics, helping you build confidence in both your singing voice and the voice within you. The world of One Hand Clapping is full of vibrant landscapes and mysterious characters portrayed through a warm, minimalist aesthetic that inspires self-expression without overwhelming the senses.

All you need is a microphone, headphones, and your voice to play!

 • Escape the judgemental eyes of Silent City's hostile inhabitants
 • Wander through six expansive, multicolored biomes and sing to change the world
 • Sing along with three whimsical hermits throughout your musical journey
 • 4 hours of creative and cacophonic gameplay

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated graphics card with 1+ GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.