World of War : Battlegrounds is a low poly shooter multiplayer game. Make alliances to conquer the enemies easier or try to win the battle alone. You can try to stand in this war without any consequences. Be brave and wise to win the battle.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg06, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua World of War : Battlegrounds

 

Về trò chơi này

World of War : Battlegrounds is a low poly shooter multiplayer game. Make alliances to conquer the enemies easier or try to win the battle alone. You can try to stand in this war without any consequences. Be brave and wise to win the battle.You have nothing else to do, just choose a character and gun as well, join a random team or create a room to fight together with your friends! Enjoy the real ballistic, perfect shooting feeling and the teamwork with friends. This game bring you an exciting competitive experience. A variety of real guns, firearms real ballistic simulation, a lot of accessories give for players a hearty combat shooting experience!

The features include:

• Multiplayer mode

• 4 types of weapons:
• 1 types of Heavy Machine Guns
• 1 types of Rifles
• 1 types of Pistols
• 3 types of SubMachine Guns

....and come on fantastic updates

Coming soon:

- American + German + Russian Tanks
- German Staff Car
- American + German military jeeps
- 9 Damaged Vehicles
- American + German + British Fighter Planes
- American + German Bombers
- Battleship
- Cruiser ship
- Submarine
- Landing Craft
- V2 rocket
- Barrage Balloon

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ Dual Core or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.10 Yosemite
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ Dual Core or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...