This game is still in development: Your game 'Pets' is Glitched due to your real life pet taking a leak on it. What awaits you in GlitchPets?
Đánh giá chung:
Tích cực (22) - 81% trên 22 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
Thg07 2018
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Current content is often updated alongside new additions. A special thanks to everyone who has critiqued/given feedback/streamed/review'd! You've Helped!
Early Access reviewers, streamers, discussion posters will be recognized.

To:do:9/30/2018

√ online play is now implemented
-fix unintended online play bugs,
-achievements, trading cards etc visible in showcase (tell valve you want it!)
(tell valve you want it!)
Craft more story/gameworld/cutscenes


I'm curious how long it takes people to full clear current content post your streams / thoughts to the steam game discussion forums

√ controllers now work controller is only for gameplay use kb+mouse for most menus at this time.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“My estimate/plan for an official launch is October 2019
*the new estimated date for release is Nov/Dec 2020”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Controller support is currently limited. ESC Menu may not currently function properly, and the only controller(s) that have been tested with is a wireless xbox/ switch controller

Improved level design, more NPCS, Achievments, Stats/level times/scoreboard rankings,
more levels, more game modes”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Please refer to the "About This" section”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes. Probably $10-$20 after early access is concluded”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“You can reach out to me @
Glitchpets@gmail.com
IG: CoolandNormalEntertainment
https://discord.gg/D4eZqCF

eventually it would be cool if the community gets to have a system for players to create their own levels for the game in a community mode.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống GlitchPets Demo

Mua GlitchPets

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

This game is still in development: Your game 'Pets' is Glitched due to your real pet taking a leak on it. Can you make it through or fix the glitching game..?
At a Garage sale is where you found the retro console; one of the games, Pets, fell victum to a vicious pet pee attack and suffered severe water-pee damage. (if you had paid more attention to your real pet instead of virtual ones, that wouldn't have happened, but anyway..!!)
Play as a character in the Glitching game, discover the lore of GlitchPets!! Or be a speed-runner and don't really talk to anyone in your own little speedy-glitchy-world,,, or explore every nook-&-crany for achievements and pet skins!

(more story/cutscenes still being implemented, expect updates to all content)

Link to the Discord can be found in the game, under the credits section

lots of content already// Go Back to the Portal_Room at any time from the ESC menu// change pets with tab, P, // respawn with R, select // zoom with 1/2, 2ndary triggers or mousewheel // Triple jump with triggers, face button, spacebar, mouse1, look around with mouse/game joystick, move with ASWD/Joystick

66+ animals / pet skins with way more to come (all unlocked in multiplayer, collected in singleplayer)

Simple yet challenging game mechanics, movement, acceleration, & 3 jumps to keep momentum or slow it down

Native 21:9 Support

FPS limited to 140 for consistency across machines, 60 by default. Change it in the options if you want, probably best played at 144 (:>

Steam Discussion Group: https://steamcommunity.com//app/886630/

Early Access Reviewers, Streamers, Feedback/Critiquers, Discussion Forum commenters will be recognized upon game Official Launch

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 7,8,10
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor
  • Đồ họa: 270 / 7950
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...