Heroic strategy RPG with deep solo campaign and real-time head to head battles!
Đánh giá chung:
Trái chiều (91) - 64% trên 91 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Tower Keepers

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Train an epic army of heroes and defend your tower against all enemies. Embark on more than 75 unique missions against 70+ monster types, each with their own special attacks. Loot your foes, discover hidden treasure chests, and complete quests to unlock new skills, weapons, and armor for each hero. Enchant your items or craft new ones to maximize your power, then enter Hero Battles and pit your best team of heroes against other players in real-time head to head play.

Play Tower Keepers now for the best free strategy RPG available!

EPIC HEROES
* Ranger, Necromancer, Samurai, Druid - 30 Heroes from which to build the most effective 4 hero teams possible
* Amazing Soul Skill powers - you choose when to trigger awesome abilities like Meteor Swarm, Soul Rend, or Perfect Strike
* 9 unique skills per hero, all upgradeable
* 7 stars of hero progression to maximize their stats and Soul Skills

BEASTLY MONSTERS
* 70+ unique monsters with their own animations, stats, resistances, and special abilities
* Brutal bosses that will test your hero team building skills

REAL-TIME HEAD TO HEAD MULTIPLAYER
* Choose your best heroes, equip their best gear, and fight head to head with other players
* Perfect your team building and real-time skills to ensure victory!
* Compete for the glory of your Guild and win powerful weapons and armor only found in PvP

MORE AWESOMER!
* 126 weapon and armor items to find, craft, and enchant to make your heroes unstoppable
* Launch asynchronous PvP attacks against other players' towers to win the weekly leaderboards
* Win Catacomb and Wizard Tower challenges for huge rewards

Go build your heroes, customize your teams, and enjoy the epic fun in Tower Keepers!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (64bit)
  • Bộ xử lý: 1.5Ghz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: 2Ghz or better
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...